Starta livsmedelsföretag

En kock med armar i kors som står i ett kök och tittar in i kameran och ler. Bakom står en annan kock vid en bänk och arbetar.

Har du bestämt dig för att starta ett livsmedelsföretag? Då är det en del att tänka på. På den här sidan hittar du kort information om de första stegen du ska ta, och länkar till där du kan läsa mer.

Det här är ett livsmedelsföretag

Ett livsmedelsföretag producerar, distribuerar, lagrar, säljer eller serverar livsmedel. Livsmedelsföretag finns i hela kedjan från jord till bord. Definitionen av livsmedel omfattar bland annat drycker, godis, kosttillskott, dricksvatten och snus, alltså inte bara det som vi vanligen kallar ”mat”. För att verksamheten ska räknas som ett livsmedelsföretag ska den ske regelbundet och organiserat. Den som bedriver verksamheten kan vara till exempel ett bolag, en förening, en privatperson eller en kommun.  Detta är exempel på livsmedelsföretag:

  • Servering av mat och dryck, såsom restaurang, pizzeria, café eller skolkök.
  • Försäljning av mat och dryck, såsom livsmedelsbutik, gårdsbutik, glasskiosk, apotek eller torghandel.
  • Tillverkning av livsmedel, oavsett om detta sker industriellt eller hantverksmässigt, såsom bageri, charkuteri, konfektyrtillverkning, bryggeri eller konditori.
  • Distribution av livsmedel, såsom partihandel, lagring och transport.
  • Produktion av råvaror, såsom odling av grödor och uppfödning av djur, så kallade primärproducenter.

Om du startar en sådan verksamhet är det alltså ett livsmedelsföretag du startar.

Livsmedelsföretag har ansvar för att maten är säker

Att driva ett livsmedelsföretag är ett stort ansvar, eftersom det hänger på dig att människor inte blir sjuka av maten du säljer. Dina kunder ska också få rätt information så att de kan fatta välgrundade beslut om vad de köper och äter. Det är ditt ansvar.

Det finns regler som alla livsmedelsföretag måste följa. De gäller i alla led i livsmedelskedjan – produktion, tillverkning, import, transport, försäljning och servering till konsumenten – och de gäller både stora och små företag.

Nästan alla regler på livsmedelsområdet är utarbetade inom EU och gäller inom hela EU. Det innebär att lagstiftningen i princip är densamma i Sverige som i exempelvis Slovenien eller Italien.

Ditt företag kontrolleras

Du som driver ett livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedlen du hanterar är säkra och att verksamheten följer lagstiftningen. Detta kontrolleras. Ansvaret för att kontrollera livsmedelsföretag delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna. De kallas för kontrollmyndigheter och kontrollerar att ditt livsmedelsföretag följer livsmedelslagstiftningen. Den första kontrollen är oftast föranmäld, men kan vara oanmäld. Därefter sker kontroller med olika frekvens beroende på vilken verksamhet du har. Dessa kontroller är oftast inte föranmälda. Kontrollmyndigheten tar ut en avgift för livsmedelskontroll. Kontrollen av primärproducenter är dock avgiftsfri.

Här är exempel på saker kontrollmyndigheten kontrollerar:

  • Att lokalen är lämplig för verksamheten.
  • Att det finns rutiner för hygien, till exempel städning.
  • Att du kan visa spårbarhet för livsmedel, det vill säga att du kan visa varifrån du köper produkter eller ingredienser.
  • Att livsmedelsinformation och märkning är korrekt.
  • Primärproducenter ska dokumentera läkemedel till djuren och bekämpningsmedel till odlingen.

Innan du startar

Du behöver göra flera saker innan du kan starta ditt livsmedelsföretag.

Registrera ditt företag

Ditt företag ska registreras, eller i vissa fall godkännas, hos den myndighet som ska kontrollera din verksamhet, kontrollmyndigheten. De allra flesta livsmedelsföretag kontrolleras av kommunen, men vissa företag kontrolleras av länsstyrelsen och andra av Livsmedelsverket.

Planera lokaler och hygien

Du ska organisera din verksamhet så att du kan garantera att maten inte gör någon sjuk. Lokalerna ska passa för att hantera mat, exempelvis ha tillgång till rent vatten och vara lätta att städa. På samma sätt ska utrustningen som används vara lätt att hålla ren. Hygienreglerna är inriktade på mål som ska uppnås och går inte in på detaljer. Reglerna är alltså flexibla. Det betyder att de i många fall ger dig som företagare möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. Du väljer den väg som passar din verksamhet bäst. Det är alltid du som livsmedelsföretagare som har ansvaret för att de livsmedel du producerar, säljer eller transporterar är säkra för konsumenten.

Hjälp och råd

Det är alltid du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att maten som du producerar, serverar, säljer eller transporterar är säker för konsumenten. Men det finns hjälp att få.

Kontrollmyndigheten

I kontrollmyndigheternas uppdrag ingår att ge råd, information och på annat sätt underlätta för dig. Kontrollmyndigheten ska samtidigt behålla sitt oberoende och ansvaret för att producera säkra livsmedel inte får överföras till kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten kan ge förslag till lösningar men bör vara tydlig med att det rör sig om exempel och att det kan finnas flera sätt att uppfylla kraven i lagstiftningen.

Kontakta gärna din kontrollmyndighet om du har frågor.

Branschriktlinjer

En möjlighet att få hjälp är att använda sig av branschriktlinjer, som livsmedelsföretagens olika branschorganisationer tar fram. Branschriktlinjerna ger råd till företagen inom respektive bransch om hur du ska leva upp till kraven i lagstiftningen, bland annat hur egen kontroll av verksamheten kan utformas.

Du behöver inte följa branschriktlinjerna om du uppfyller lagstiftningen på annat sätt, men om du följer dem är du säker på att du gör rätt.  

Senast granskad 2023-10-12