Livsmedelsverkets arbete i EU

Här hittar du övergripande information om hur regler stegvis tas fram inom EU samt hur och när myndigheter och olika aktörer, till exempel företag och konsumenter, har möjlighet att ge synpunkter på dem.

De allra flesta lagarna på livsmedelsområdet är gemensamma inom hela EU. 

Livsmedelsverkets uppdrag är att ta fram underlag och förslag till regeringen om olika frågor som rör mat och dricksvatten. Ett exempel är hur olika risker inom livsmedelskedjan ska hanteras. Underlaget är en grund för regeringen när den bestämmer den svenska linjen i en fråga.

I praktiken är det ofta Livsmedelsverket som deltar i förhandlingsarbetet på EU-nivå. Men det sker alltid på regeringens uppdrag.

EU:s gemensamma livsmedelspolitik syftar till att

  • skydda dig från farliga livsmedel
  • se till att du får tydlig och korrekt information för att kunna välja rätt
  • reglerna blir rättvisa och enkla att följa för företagen.
Senast granskad 2023-10-23