Antioxidanter

Blåbär

En rad olika ämnen i maten ingår på olika sätt i kroppens mekanismer för att ta hand om överskottet av fria radikaler. Ämnena kallas antioxidanter.

Flera näringsämnen fungerar som antioxidanter, till exempel vitamin E (tokoferoler), vitamin C, riboflavin, karotenoider och selen. Även zink, mangan och koppar spelar en viktig roll eftersom de bland annat ingår i enzymer med antioxidativa funktioner.

Många andra ämnen i maten, så kallade bioaktiva ämnen, kan fungera som antioxidanter. Bioaktiva ämnen finns bland annat i grönsaker och frukt, te, kaffe och vin. Det är ännu oklart om de hälsoeffekter som kopplats till dessa livsmedel kan förklaras av deras förmåga att neutralisera fria radikaler och andra antioxidativa egenskaper.

Fria radikaler

Vi behöver syre för att andas men när syret omsätts bildas samtidigt fria radikaler. Fria radikaler kan ha skadande verkan på kroppen, så kallad oxidativ stress, och även betydelse för utvecklingen av bland annat hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Mängden fria radikaler kan öka när kroppen utsätts för stress, till exempel vid sjukdom och hårt fysiskt arbete. Dessa processer är komplexa och mer forskning behövs på området.

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2018-02-26