Fisk, skaldjur och insekter

Fiskallergi uppträder vanligtvis under tidig barnaålder, medan skaldjursallergi oftast uppkommer i vuxen ålder. Symtomen vid dessa allergier visar sig ofta som nässelutslag, eksem och illamående.

Fiskallergi

Fiskallergi orsakas ofta av flera olika fiskarter, men kan också vara specifik för ett fåtal arter. Fiskallergi uppträder i regel under tidig barnaålder. Den blir vanligtvis bestående.

Symtom

Nässelutslag, eksem och illamående är vanliga allergisymtom mot fisk. Även allvarliga anafylaktiska reaktioner (allergisk chock) förekommer. Mycket känsliga fiskallergiker kan få astmaanfall efter nära inandning av fiskångor som bildas när man kokar fisk.

Andra reaktioner på fisk

Escolar, liksom ruvett (även kallad oljefisk), innehåller en sorts fett, så kallade vaxestrar. Om fisken inte steks eller grillas kraftigt så att fettet försvinner, kommer vaxestrarna att ge besvär vid konsumtion. Besvären yttrar sig som magbesvär och kan ibland misstolkas som en överkänslighetsreaktion.

Skaldjursallergi

Skaldjursallergi ger liknande symtom som fiskallergi. Allergi mot skaldjur uppträder huvudsakligen i vuxen ålder. Vanligen reagerar man både på räkor, krabba, hummer och kräftor som alla är kräftdjur. Vissa tål inte heller snäckor, musslor eller bläckfisk som alla är blötdjur. Allergi mot skaldjur beräknas förekomma hos 0,2-0,3 % av befolkningen och är vanligare än allergi mot fisk.

Korsallergi mot insekter hos personer med allergi mot skaldjur

En person som exempelvis är allergisk mot räkor kan få en allergisk reaktion efter att ha ätit vissa insekter. Det beror på att personens allergiantikroppar mot räkor också binder till en liknande proteinstruktur hos insekten. Detta kallas korsallergi. Kräftdjur, kvalster och insekter tillhör samma djurgrupp (stammen Arthropoda) och släktskapet gör att det finns liknande proteiner hos dessa.

Dagens forskning pekar på att risken för korsreaktioner är relativt hög mellan skaldjur och vissa insekter. Det finns korsallergiska reaktioner beskrivna mellan exempelvis räkor och mjölmask samt mellan kräftdjur och hussyrsa. Det är viktigt att känna till risken för korsallergi mot insekter även om dagens kunskap inte är tillräcklig.

Symtom vid allergi mot skaldjur och insekter bedöms likna varandra. Anafylaktiska reaktioner finns beskrivna även efter intag av insekter. Det finns dock inga samband mellan de allergiska reaktioner som orsakas av exempelvis getingstick och intag av vissa insekter.

Mat vid allergi mot fisk eller skaldjur

Vid matallergi ska man utesluta alla livsmedel som innehåller det man inte tål. Läs därför alltid ingrediensförteckningen! Om det finns fisk i maträtter är oftast lätt att se men det finns vissa maträtter där man kanske inte förväntar sig att fisk förekommer. Till exempel kan det finnas ansjovis i vissa sorters leverpastej och såser som Worchestersås och Ceasardressing. Om fisk eller skaldjur (kräftdjur eller blötdjur) ingår ska det anges i ingrediensförteckningen.

Personer som är allergiska mot fisk bör vara försiktiga med oljor framställda från fisk. Proteinrester kan nämligen följa med oljan. Det måste framgå i ingrediensförteckningen om olja är framställt från fisk.

Skaldjursliknande produkter - surimi - tillverkas vanligen av fisk, men kan ibland innehålla en viss andel krabbkött.

Den som har fisk- eller skaldjursallergi kan även behöva undvika livsmedel som är märkta med ”kan innehålla spår av fisk/skaldjur”. ”Kan innehålla spår av” är en varningsmärkning och i dagsläget finns det inte några gränsvärden för produkter med denna märkning. Det innebär att halterna kan variera mycket och att samma produkt kan innehålla olika halter vid olika tillfällen.

Fiskrom

Rom från torsk, lodda, stenbit, laxfiskar (lax, regnbåge, sik och löja) och stör används som livsmedel. Fiskrom, det vill säga ägg från fisk, innehåller en rad proteiner som klart avviker från dem man finner i fiskkött. Allergi mot fiskrom förekommer dock och några enstaka fall finns beskrivna i litteraturen. Ingen av de som reagerade på fiskrom hade samtidigt allergi mot fisk.

Senast granskad 2023-08-15