Information, märkning och påståenden

Tjej som tittar på märkningen av mat

Här får du veta vilka regler företag behöver följa när det gäller livsmedelsinformation, märkning och påståenden. Det handlar både om vad som måste stå på mat och dryck och vilken information du måste kunna ge muntligt eller på till exempel skyltar.

Så funkar det

Alla livsmedelsförpackningar måste vara märkta med information av olika slag. Det kan vara allt från vilka ingredienser som ingår till näringsinnehåll, ekologisk märkning, påståenden om att livsmedlet är ”färskt” eller kanske att det kommer från Jämtland. Vissa uppgifter måste man ange medan andra är frivilliga.

Information och märkning på och runt mat och dryck är ett av de största och viktigaste områdena när det gäller de regler du som företagare behöver följa om livsmedel. I grunden handlar det om att skydda människors hälsa och intresse. Den som köper en bit kött, ett bröd, en kartong ägg eller något annat ska kunna göra ett medvetet val om vad hen stoppar i munnen. Ingen ska heller bli lurad om vad ett livsmedel innehåller.

Fel information kan leda till att människor får i sig något som är inte är bra för dem. Om en vara du tillverkar, säljer eller serverar till exempel innehåller ett ämne eller en ingrediens – utan att det framgår av livmedelsinformationen – och någon är allergisk mot det, skulle det kunna leda till att personen blir sjuk eller kan i värsta fall vara livshotande.

Rätt märkning och information bidrar också till rättvis och sund konkurrens mellan företag längs hela livsmedelskedjan, från jord till bord.

Företaget har ansvaret

Märkningen får inte vilseleda

Märkningen är till för att den som köper ett livsmedel ska få rätt information om vad det innehåller. Därför får det inte stå något som kan lura eller vilseleda någon. Till exempel om egenskaper, sammansättning, kvantitet, hållbarhet, ursprung eller på vilket sätt den är producerad.

Informationen får inte heller antyda att livsmedlet har egenskaper eller effekter som det inte har. Eller att det har en speciell egenskap som alla liknande livsmedel har. På kaffe får det till exempel inte stå ”innehåller koffein”.

Här hittar du reglerna

Eftersom information och märkning är ett av de mest centrala områdena när det gäller livsmedel är reglerna många och långa. Precis som med annan lagstiftning om livsmedel är de ofta gemensamma inom hela EU. Vill du läsa direkt vad som står i lagtexten, följ länkarna till Kontrollwiki, Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Övergripande regler om information och märkning finns i:

  • Förordning (EU) nr 1169/2011, kallas även informationsförordningen
  • Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Det finns även regler som styr vad man får påstå, till exempel om livsmedlet är nyttigt eller hälsosamt.

Dessutom finns regler om vilken information som ska ges för mat och dryck som serveras på restauranger, kaféer och andra ställen där mat säljs utan att vara färdigförpackad.

FLIS - EU:s verktyg för märkningsstöd

FLIS är ett nytt verktyg som enkelt och kostnadsfritt hjälper företag att ta fram obligatorisk livsmedelsinformation som olika livsmedel ska vara märkta med när de säljs inom EU.

Enklare att märka livsmedel

FLIS står för Food Labelling Information System och har tagits fram av EU-kommissionen.

Syftet med FLIS är att på ett användarvänligt sätt hjälpa livsmedelsföretagare att snabbt ta reda på vilka uppgifter som olika livsmedel och livsmedelsgrupper ska vara märkta med när de säljs inom EU. FLIS är kostnadsfritt att använda.

Senast granskad 2024-02-23