Kina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kina.  Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvariga myndigheter i Kina

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Kina är General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC). Myndigheten the State Administration of Markets Regulations (SAMR) ansvarar för registrering av särskilda produkter, exempelvis modersmjölksersättning, livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och kosttillskott, en process som du genomför tillsammans med din importör alternativt konsult. 

The Food and Beverage Market-Entry Handbook: China - EU

Godkännande processen i Kina

Sverige måste genomgå en godkännande process vid behöriga myndigheter i Kina enligt decree 249 för att tillåtas exportera vissa livsmedel, exempelvis animaliska produkter men även andra produkter. Griskött, nötkött, lammkött, viltkött och fjäderfäkött och dess produkter samt honung är idag inte tillåtet att exportera till Kina. Även vissa produkter enligt artikel 7 i decree 248 omfattas av detta.

Godkännandeprocessen innebär att:

 1. Frågor från Kina ska besvaras av svenska myndigheter och företag.
 2. Kina gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
 3. Kina genomför en eller flera inspektioner i Sverige.
 4. Ett protokoll mellan Kina och Sverige ska förhandlas och signeras.
 5. Intresserade anläggningar registreras/listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Vägledning via EU SME center

EU SME center i Peking erbjuder vägledning till små och medelstora företag som vill exportera till Kina. Här hittar du också information om cross-boarder E-commerce. I rapporten "Selling-to-China-via-Cross-Border-E-Commerce-March-2023" kan du hitta en översättning till den positiva listan.

Registrering vid myndigheten GACC

Producent och kyl/fryslager i Sverige för exportprodukt till Kina ska registreras vid myndigheten GACC enligt decree 248. Lagstiftningen omfattar alla livsmedelsanläggningar som producerar, processar och lagrar livsmedel som ska exporteras till Kina och omfattar alla livsmedel utom tillsatser och livsmedelsrelaterade produkter (artikel 2, decree 248). Det är viktigt att du satt dig in i lagstiftningen innan du exporterar.

Ansökningar för anläggningar för högriskprodukter enligt nedan ska skickas in till GACC av Livsmedelsverket via Kinas system CIFER - the China Imported Food Enterprise Registration (artikel 8 i decree 248). 

 • Kött, casings (fjälster, tarmar), fiskeriprodukter, mjölkprodukter, fågelbon och dess produkter, honung och biprodukter, ägg och äggprodukter, ätbara fett och oljor, fylld pasta, industriella spannmålsprodukter och malt, torkade grönsaker, nötter och frön, torkade frukter,  livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och hälsoprodukter.

Ansök för registrering av högriskprodukt till Livsmedelsverket via e-tjänsten nedan.

Anläggningar för övriga produkter ska självregistrera sin verksamhet. Anläggning som lagrar i rumstemperatur behöver inte registreras vid GACC. Anläggning som får meddelande om inspektion av GACC ska kontakta Livsmedelsverket omedelbart.

27 oktober 2022 avlägsnades vissa produktkategorier från CIFER av GACC. Dessa kategorier är orostade kaffebönor och kakaobönor, färska grönsaker, kryddor (dvs plant seasoning), ätbara cerealier (dvs edible grains), torkade bönor,  oljeväxter, och kinesiska traditionella mediciner av animaliskt och/eller vegetabiliskt ursprung. Dessa kategorier ansvaras av the Department of Animal and Plant Quarantine vid GACC och särskild process finns för att söka tillstånd för denna export.

GACC kan genomföra inspektion i Sverige vid de anläggningar som sökt för registrering (enligt artikel 8). Anläggning som får meddelande om inspektion av GACC ska kontakta Livsmedelsverket omedelbart.

GACC ger ett registreringsnummer per produktkategori till anläggningen. En anläggning kan därför ha flera registreringsnummer. Detta gäller både för registrering enligt artikel 8 eller 9. Flera anläggningar kan inte dela på ett registreringsnummer. Producenten ska märka produktens inner- och ytterförpackningen med  registreringsnumret. Här avses försäljningsenhet och den förpackning som försäljningsenheten är packad i. Registreringsnumret från GACC ska dessutom anges på tulldeklarationen för att sändningen ska ta sig in i landet.

I fem (5) år gäller ett företags registrering i en produktkategori (Artikel 16, decree 248). Mellan 3 - 6 månader innan registreringen går ut ska en ansökan om förlängning kommit till GACC. Du som företagare ansöker själv för förlängning av registrering till GACC via CIFER innan datumet går ut för registreringen. GACC kommer genomföra återkommande inspektioner på registrerade anläggningarna (Artikel 18, decree 248). 

Om förändringar inträffar under registreringens giltighetstid ska det anmälas till GACC via Livsmedelsverket för produkter som omfattas av artikel 8 (artikel 19, decree 248). Du som företagare måste då meddela Livsmedelsverket om förändringarna via den dokumentation som GACC kräver. Vissa förändringar gör att anläggningens registreringsnummer slutar gälla och ett nytt registreringsnummer ges av GACC (se artikel 19 decree 248).

Ansökan för registrering via CIFER 

Ansökan till GACC skapar du i systemet CIFER och du hittar en manual i CIFER till vänster under "Operation manual". Samtidigt ansöker du för kategorier av hög risk som ingår i artikel 8 i decree 248 till Livsmedelsverket via e-tjänsten nedan.

Livsmedelsverket förmedlar ansökan vidare till GACC i Kina. Processen är mycket tids- och resurskrävande för anläggningar och berörda myndigheter och det finns fortfarande oklarheter. Var därför ute i mycket god tid med er ansökan!

I CIFER under "Product type query" kan du hitta information om vilken produktkategori produkten tillhör och om din ansökan ska skickas in av Livsmedelsverket. Fastställ de korrekta HS-koder och Kinas inspektions- och karantänkoder (CIQ) för varje produkt tillsammans med din importör. Om ni exporterar via andra tullnummer än vad som är registrerat i CIFER så kommer sändningen stoppas vid gränsen till Kina.

Flera olika typer av ansökan kan skapas:

 • Application for registration: Ny ansökan för en produktkategori skapas här. Det gör du när du inte har en godkänd registrering för produktkategorin.
 • Application for modification: Befintlig registrering kan ändras.
 • Application for extension: Befintlig registrering sökes för förlängning 6 månader innan datumet passerar.

Alla obligatoriska fält vara ifyllda och alla obligatoriska dokument på engelska ska läggas till ansökan. Dokumenten ska vara signerade av juridisk ansvarig som finns angiven i CIFER.

Exempel på dokument som kan efterfrågas:

 • giltig licens (ibland kallad produktionscertifikat). Ett intyg från myndighet kan skickas där företagsnamn och svenskt referensnummer syns tydligt. Svenskt referensnummer kan vara godkännandenummer, organisationsnummer eller annat. Formatet på det svenska referensnumret och företagsnamn i bifogade dokument måste samma som i CIFER. Anläggning med kontroll av Livsmedelsverket kan beställa LIVS142 via Mina Sidor. Uppge då vilket företagsnamn och format på godkännandenummer som ska finnas med i intyget.
 • Declaration of manufacture som ska signeras av juridiskt ansvarig person på anläggningen.
 • Checklista för produktkategorin. Livsmedelsverket ger dig denna.

Ändring av registrering i CIFER

Om ändring i godkänd registrering behöver göras ska en "Application for modification" skapas i CIFER. Här ska alla obligatoriska fält vara ifyllda. Att bifoga endast obligatoriska dokument i ansökan är att rekommendera för en smidig process. 

Ändringar kan vara att produktkoder för produkter läggs till eller tas bort. GACC tillåter inte ändringar av vissa fält, exempelvis anläggningens svenska referensnummer och anläggningens adress. Om er anläggning byter namn så ska ni söka för ändring i CIFER. Om juridiskt ansvarig person byts finns risk att er registrering upphör och en ny ansökan behöver göras (se artikel 19 decree 248). Om ägaren är oförändrad kan en ansökan för modifiering skickas in med stödjande information.

Om er anläggning byter adress måste en ny ansökan för registrering lämnas in och er tidigare registrering upphör.

Stödjande dokumentation är obligatoriskt att bifoga. Här kan ni välja mellan att skicka in ett brev där anledningen till uppdateringen beskrivs. Eller så bifogar ni detta excelark med ansökan. Håller texten kort och diplomatisk.

Förlängning av registrering i CIFER

Registreringar i CIFER är vanligtvis giltiga under en period av 5 år. Däremot kommer anläggningar som hade godkännande från GACC innan implementeringen av CIFER att ha ett utgångsdatum som är tidigare än 5 år. 3 månader innan registreringens datum går ut försvinner möjligheten att söka för förlängning i CIFER. Se därför till att skicka in en ansökan 6 månader innan datumet går ut. Förlängningsansökan skapas under "Application for extension". Kontakta Livsmedelsverket när en ansökan finns i CIFER.

Avslagen registreringsansökan

Om din ansökan blir avslagen av GACC så kan du hitta kommentarer från GACC i kolumnen Customs feedback. Klicka på texten "View". En kinesisk text dyker upp som du kan översätta. Ge inte upp! Åtgärda felen och skicka in en ny ansökan via CIFER. Meddela Livsmedelsverket om att en ansökan finns tillgänglig för vidareförmedling till GACC.  

COVID-19

Fiskprodukter

Producent och kyl/fryslager, vars fiskprodukter ska exporteras till Kina, ska vara  registrerad vid GACC med hjälp av Livsmedelsverket.

Godkända fiskarter

Vissa färska (kylda eller frysta) fiskarter är godkända för export till Kina från Sverige. För export av övriga färska (kylda eller frysta) fiskarter måste en ansökan skickas till GACC i Kina via Livsmedelsverket. Därefter ska ett frågeformulär besvaras av svenska myndigheter och företag. För att få med fler fiskarter på denna lista så behöver vi er ansökan för detta. Kontakta Livsmedelsverket och er branschorganisation om intresse finns.

Godkända fiskarter för export till Kina

 1. Alaska Pollok Theragra chalcogramma
 2. Lax Salmo salar (kyld)
 3. Sydamerikansk sardin Sardinops sagax
 4. Stillahavssill Clupea pallasii
 5. Sill Clupea harengus
 6. Majfisk Alosa alosa
 7. Skarpsill Sprattus sprattus
 8. Japansk flundra Paralichthys olivaceus
 9. Rödspätta Pleuronectes platessa
 10. Atlanttorsk Gadus morhua
 11. Grönlandstorsk Gadus ogac
 12. Stillahavstorsk Gadus macrocephalus
 13. Sardin Sardina pilchardus
 14. Sardinellafiskar Sardinella spp.
 15. Fjällbrosmefiskar Urophycis spp.
 16. Kammussla Placopecta magellanicus
 17. Nordhavsräka Pandaius borealis
 18. Röd sumpkräfta Procambarus clarkii
 19. Mikroalg-blodregnsalg Haemotococcus pluvialis

Mjölkprodukter

Producent och kyl/fryslager, vars mjölkprodukter ska exporteras till Kina, ska vara registrerade vid GACC för kategorin mjölkprodukter med hjälp av Livsmedelsverket. 

Modersmjölksersättning

Anläggning som önskar exportera modersmjölksersättning till Kina ska ansöka för detta till Livsmedelsverket. Anläggningen förväntas ha en befintlig produktion av modersmjölksersättning i Sverige och ha ett godkännande för detta från Livsmedelsverket. Anläggningen måste genomgå två godkännande processer, den första vid GACC och den andra vid SAMR. Anläggningen söker för registrering/listning till GACC och för godkännande av recepten till SAMR.

Produkter och produktionsanläggningen förväntas uppfylla kinesisk lagstiftning och standarder. Kontakta gärna ett konsultbolag för hjälp med detta. Här hittar du exempel på kinesiska standarder att uppfylla. Listan är inte fullständig.

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Good manufacturing practice for powdered formulae for
infants and young children
GB 23790
Infant Formula GB 10765
Follow-on Formula GB 10766
Young Child Formula GB 10767

Kosttillskott

Anläggningar som önskar exportera hälsoprodukter till Kina ska ansöka till GACC för registrering av anläggning och i vissa fall till SAMR för registrering av produkter. Livsmedelsverket är inte involverad i processen till SAMR så kontakta din importör i Kina för mer hjälp eller hitta en konsult som hjälper dig. 

Växtprodukter

För export av vissa obehandlade växtprodukter kan ett godkännande från GACC krävas. Sedan flera år tillbaka pågår en process för godkännande av spannmål och malt. En möjlighet finns att exportera värmebehandlade havreprodukter. 

Kinesisk lagstiftning och nationella standarder

Produkter, som ska exporteras till Kina, och dess produktion förväntas uppfylla kinesisk lagstiftning. Kontakta ett konsultföretag för mer hjälp. Inofficiella översättningar av lagstiftningen kan fås via exempelvis Chemical Inspection and Regulation Services alternativt Chemlinked. En guide finns publicerad för export av kött från EU till Kina. USDA har också olika vägledningar tillgängliga.

Här nedan hittar du några exempel på nationella standarder i Kina. Listan är inte fullständig. 

Allmänna standarder samt processtandarder

 
Food Management System GB 22000
General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Hygienic norms of food production GB 31621
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Hygienic specifications for slaughtering and processing of livestock and poultry GB 12694
Production Hygienic Code for Production of Aquatic Products GB 20941
Hygienic Standard for Fresh and Frozen Marine Products of Animal Origin GB 2733
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  GB 27341   GB 19538
Limit of Pathogens in Food Products GB 29921
Drinking water health standard GB 5749
Maximum Residue Limits for Veterinary
Drugs in Food
GB 31650
Maximum levels of mycotoxins GB 2761
Maximum contaminants GB 2762
Maximum Residue Limits for Pesticides in Foods GB 2763
Limited Concentration of Radioactive Materials in Foods GB 14882
Labeling of Prepackaged Foods GB 7718
General Principles for Nutrition Labeling of Prepackaged Food GB 28050
Food Labeling of Prepackaged Foods for Special Dietary Supplies GB/T 13432
the Use of Additives in Food Contact Materials and Articles GB 9685
Uses of Food additives GB 2760
the Use of Nutritional Fortification Substances in Foods GB 14880
General rules for labeling of food additives GB 29924

Produktstandarder

 
Fresh, Frozen Aquatic Products of Animal Origin GB 2733
Algae and Algae Products GB 19643
Aquatic Products of Animal Origin GB 10136
Aquatic Product Condiment GB 10133
Dried Sea cucumbers GB 31602
Hygienic specifications for fresh (frozen) meat of livestock and
poultry products
GB 2707
Fresh and frozen demi carcass pork GB 9959.1
Fresh and frozen pork lean, cuts GB 9959.2
Permitted level of moisture in meat of livestock and poultry GB 18394
Egg and Egg Products GB 2749
Raw milk GB 19301
Fermented Milk GB 19302
Milk Powder GB 19644
Pasteurized Milk GB 19645
Cream, Butter and Anhydrous Milkfat GB 19646
Sterilized Milk GB 25190
Modified Milk GB 25191
Cheese GB 5420
Process(ed) Cheese GB 25192
Whey Powder and Whey Protein Powder GB 11674
Frozen drinks - Ice cream GB/T 31114

Skyddade geografiska beteckningar

Kina och EU Kommissionen har kommit överens om skyddade geografiska beteckningar som ska gälla i berörda länder. För mer information se EU Kommissionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-15