Plast

Närbild på plastförpackningar

Plast är inte ett material utan många. Gemensamt är att plast är det material som oftast har direkt kontakt med maten i olika förpackningar. Här kan du läsa mer om olika slags plast och hur den påverkar det vi äter.

Vilken plast är ok att använda i förpackningar?

Märkningen med "glas och gaffel"-symbolen eller orden "till livsmedel" används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat (livsmedelslagstiftningen). Läs mer om olika slags plast i fördjupningen längre ner.

 

Gaffelsymbolen

 

Råd

Använd bara plastprodukter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Går det bra att använda glas och tallrikar tillverkade av plast i förskola, skola eller i hemmet?

Om produkten har glas-gaffel-symbolen som märkning är den säker att använda i kontakt med mat, det gäller både förpackningar och serveringsprodukter som glas eller tallrikar.

Är det olämpligt att förpacka mat i plastfilm av PVC?

De ämnen som gör plasten mjuk, till exempel ftalater och adipater, och som användes i PVC-film, debatterades intensivt redan under 1980-talet i Sverige. Anledningen är att ftalater möjligen kan påverka förmågan att få barn.

Den plastfilm du köper för att använda hemma är oftast gjord av polyeten (PE, till exempel plastfim) och innehåller inte mjukgörande ämnen.

Tidigare fördes mycket av mjukgörarna dessutom över till livsmedel, till exempel från plastfilm av PVC till fet mat. Problemet har minskat på senare år, dels för att PVC-plast används mindre, och dels för att man allt mer använder plastfilm utan mjukgörare.

PVC-plastfilm (polyvinylklorid) med mjukgörande ämnen används främst vid butiksinpackning. Det finns olika typer av plastfilm av PVC. Vissa passar endast till frukt och grönt. Om man skulle använda samma typ av PVC-plastfilm till feta livsmedel som ost och grillat kött finns det risk för att mjukgörare i filmen vandrar (migrerar) över till livsmedlet.

Men det finns också PVC-film som kan användas för att förpacka feta livsmedel, som till exempel ost. Det ska då tydligt framgå av märkningen av plastfilmen att den är lämplig att förpacka ost i.

Är du osäker på om lämplig film används i din butik, fråga då vad de använder.

Är det farligt att använda stekpannor och kastruller som har ett skadat teflonskikt?

Teflon används som beläggning i kokkärl, stekkärl och på plåtar eller formar för bakning och liknande. Vid normal användning av teflonbelagda kärl, som vid stekning, uppnås temperaturer runt 200 °C. Det finns idag inget som tyder på att flagor som lossnar från materialet vid dessa temperaturer skulle innebära några hälsorisker vid ett intag.

Vad ska man tänka på när man använder grillgaller?

Var försiktigt om du använder nät eller grillgaller belagd med PTFE/Teflon när du grillar, följ tillverkarens anvisningar. PTFE-galler i ugn där temperaturen kan hållas under kontroll är inga problem.

PTFE är en termoplast som sälj under olika namn, bland annat Teflon. Materialet klarar värme upp till 260–300° men smälter vid cirka 330°. När man grillar är det vanligt med temperaturer över 330°C, särskilt om fett eller marinad droppar ner och orsakar flammor. Då kan temperaturen bli åtskilligt högre (>750°C).

Vilka förpackningar kan man använda i mikrovågsugn?

Fördjupning

Gränsvärden

I dag är alla ämnen för att tillverka plast reglerade i EU:s regelverk. För många av dessa ämnen finns särskilda gränsvärden, en del mycket låga. Inom EU måste alla livsmedelsförpackningar av plast till exempel uppfylla krav på hur mycket av ämnet som får vandra över till livsmedlet, så kallad migration. Vissa ämnen får inte påvisas i livsmedlet överhuvudtaget, till exempel vinylklorid och akrylnitril.

Vad är egentligen plast?

Ett plastmaterial består oftast av en så kallad polymer och olika tillsatser. En polymer är uppbyggd av en lång kedja av likadana molekyler, monomerer, till exempel eten, vinylklorid eller styren. Tillsatserna, till exempel mjukgörare, stabilisatorer, antistatmedel och färgämnen, används för att påverka plastens egenskaper. Tillsatser används också för att underlätta vid tillverkningen av plast.

Våra vanligaste plaster

Polyeten (PE)

Polyeten är den mest använda hushållsplasten i dag. Den används i plastpåsar, bärkassar, plastfilm och i mjuka burkar och hinkar. Den släpper dåligt igenom fukt men aromer och gaser passerar lätt igenom plasten.

Polypropen (PP)

Polypropen används till brödförpackningar och burkar, men förekommer också i mikrovågsförpackningar. Denna plast tål högre temperaturer än polyeten men i övrigt har de liknande egenskaper.

Polystyren (PS)

Polystyren förekommer i engångsserviser, yoghurtförpackningar och engångsburkar för sallader och liknande. Den används även i "uppblåst" expanderad form – alltså cellplast eller frigolit – i tråg för kött- och charkuterivaror. Denna plast har förhållandevis dålig fukttäthet.

Polyvinylklorid (PVC)

PVC används framför allt som plastfilm till kött, frukt, grönsaker vid butiksinpackning samt i viss mån också i flaskor för vatten och andra drycker.

Polyester (polyetylentereftalat, PET)

PET används mest i olika flaskor för drycker eller flytande livsmedel. PET med andra egenskaper används i mikrovågsförpackningar och förpackningar gjorda för att användas i ugn. PET är gastätt och relativt aromtätt.

Polykarbonat (PC)

Polykarbonat är en mycket stöt- och slagtålig plast. Den används bland annat till produkter som behöver vara hållbara, genomskinliga och tåla hög värme, som nappflaskor eller som återanvändningsflaskor för exempelvis dricksvatten.

Polyamid (nylon)

Polyamid används ofta i olika köksredskap, till exempel svarta slevar, pastaredskap och vispar, som ska tåla temperaturer upp emot 200°C.

Polytetrafluoreten (PTFE, kallas ofta teflon)

Teflon används som beläggning i kokkärl, stekkärl och på plåtar eller formar för bakning och liknande. Materialet används därför att det klarar värme upp till 250–300°C och är motståndskraftigt mot kemiska angrepp. När man steker är temperaturen omkring 200°C.

Återvinning av plast

Återvinningssymboler, till exempel en triangel med siffra inuti, anger huvudplasten i produkten. Denna typ av symboler har sitt ursprung i EUs förpackningsdirektiv och om förpackningsavfall och är frivillig och är inte en del av livsmedelslagstiftningen eller har med Livsmedelsverkets ansvar att göra. Dessa symboler har heller inget med säkerhet hos materialet att göra.

 

Siffra i triangel ur återvinningssynpunkt01 02 03 04 05 06 07 
Plasttyp  PET  PE-HD  PVC PE-LD   PP  PS  O*)

 * andra plaster; till exempel polykarbonat (PC)

Returplast

Det finns mycket få returprodukter på marknaden i dag som används i direkt kontakt med livsmedel, men ett exempel är PET-flaskor helt framställda av återvunnet material. Återvunnen PET har visat sig motsvara de krav som EU ställer på nytt material.

Förpackningar och köksredskap

Senast granskad 2024-05-21