Dominikanska republiken

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Dominikanska republiken. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Fiskprodukter

Information om vad som gäller för import av fiskprodukter till Dominikanska republiken kan hittas hos the Dominican Council of Fisheries and Aquaculture (CODOPESCA). Importtillstånd krävs för produkterna. Om du inte kommer åt informationen på webbplatsen be din importör i landet hämta informationen. Kommunicera med importören vad som mer krävs för din produkt.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Dominikanska republiken kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-05-06