Uppdateringar av livsmedelsdatabasen

Massa provrör bredvid varandra i labbmiljö.

Vi uppdaterar databasen med jämna mellanrum. En uppdatering kan innebära nya livsmedel men också att gamla livsmedel har ändrats. En ändring kan vara en förändring på ett värde och/eller en annan ändring, till exempel ny eller ändrad klassificering.

Version 20240529

I denna version av Livsmedelsdatabasen har ett flertal livsmedel tillkommit och många värden har uppdaterats på äldre livsmedel. Snacks, pizza och färser är exempel på livsmedel som tillkommit och/eller uppdaterats.

Det har även gjorts justeringar i bakomliggande beräkningar vilket gör att många livsmedel har fått uppdaterade näringsvärden.

Version 20230613

I denna version har Livsmedelsdatabasen uppdaterats med data från Livsmedelsverkets senaste analysprojekt som genomfördes 2021-2023 och som omfattade grupperna sötsaker, snacks, dryck, och korv.

Nya livsmedel och nya näringsvärden har även lånats in från andra livsmedelsdatabaser med fokus på livsmedel med gamla värden och livsmedel där det har funnits en efterfrågan. Frukt, spannmål och växtbaserade produkter återfinns bland de livsmedel som tillkommit genom inlåning.

Livsmedel som används för att beräkna recept när en ingrediens inte är specificerad i detalj (som exempel när fetthalt på mjölk eller sort av fisk inte framgår) har uppdaterats utifrån konsumtions- och försäljningsstatistik. Detta bidrar till att en stor del av de beräknade livsmedel som finns i databasen i denna version har fått uppdaterade näringsvärden.

Version 20220524

I denna version har det framför allt tillkommit nya näringsvärden och nya livsmedel inom grupperna potatis- och spannmålsprodukter, vegetariska produkter, glutenfria produkter och rätter som är vanligt förekommande i delar av Mellanöstern och Afrika.

Version 20210503

I denna version har det framför allt tillkommit nya näringsvärden och nya livsmedel inom grupperna barnmat och vegetariska produkter.

Fel i tidigare version 20200116 är nu rättade.

Fel i databasen (version 20200116) 

Även vissa näringsvärden för Havredryck berikad är fel då den inte längre är berikad med till exempel A-vitamin och E-vitamin. Även detta kommer att rättas till i och med nästa uppdatering av databasen.

Version 20200116

Version 20191209

Denna version  innehåller många förändringar som är tänkta att underlätta för användarna.

En stor förändring är att många livsmedel har fått nya namn för att följa en enhetlig struktur och vara lättare att hitta. Många livsmedel som är gamla och som inte längre finns på marknaden har tagits bort. Nya näringsvärden och nya livsmedel har tillkommit inom områdena: nötter, fröer och gryner, tillbehör, fisk och skaldjur inklusive produkter, frukt och grönsaker samt rätter som serveras i förskolor. Den information som finns på alla livsmedel har för en stor del av databasen kvalitetsgranskats och vid behov korrigerats vilket innebär att det kan förekomma förändringar i till exempel langualklassificering.

Version 20171215

Den här versionen innehåller nya analysvärden för mer än 50 livsmedel, framförallt kött/chark, mejeri och spannmål . Eftersom många av dessa livsmedel ingår i andra beräknade livsmedel så har även många beräknade livsmedel fått uppdaterade värden.

Version 20170314

Version 20160217

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2024-06-07