Uppdateringar av livsmedelsdatabasen

Vi uppdaterar databasen med jämna mellanrum. En uppdatering kan innebära nya livsmedel men också att gamla livsmedel har ändrats. En ändring kan vara en förändring på ett värde och/eller en annan ändring, till exempel ny eller ändrad klassificering.

Version 20220524

I denna version har det framför allt tillkommit nya näringsvärden och nya livsmedel inom grupperna potatis- och spannmålsprodukter, vegetariska produkter, glutenfria produkter och rätter som är vanligt förekommande i delar av Mellanöstern och Afrika.

Version 20210503

I denna version har det framför allt tillkommit nya näringsvärden och nya livsmedel inom grupperna barnmat och vegetariska produkter.

Fel i tidigare version 20200116 är nu rättade.

Flera livsmedel har fått justerade värden utifrån ändrad berikning. Bland annat har alla vegetabiliska drycker och livsmedel som berörs av den nya föreskriften gällande berikning med vitamin A och D (LIVSFS 2018:5) gåtts igenom och vid behov uppdaterats.

Fel i databasen (version 20200116) 

Även vissa näringsvärden för Havredryck berikad är fel då den inte längre är berikad med till exempel vitamin A och E. Även detta kommer att rättas till i och med nästa uppdatering av databasen.

Version 20200116

Version 20191209

Denna version  innehåller många förändringar som är tänkta att underlätta för användarna.

En stor förändring är att många livsmedel har fått nya namn för att följa en enhetlig struktur och vara lättare att hitta. Många livsmedel som är gamla och som inte längre finns på marknaden har tagits bort. Nya näringsvärden och nya livsmedel har tillkommit inom områdena: nötter, fröer och gryner, tillbehör, fisk och skaldjur inklusive produkter, frukt och grönsaker samt rätter som serveras i förskolor. Den information som finns på alla livsmedel har för en stor del av databasen kvalitetsgranskats och vid behov korrigerats vilket innebär att det kan förekomma förändringar i till exempel langualklassificering.

Version 20171215

Den här versionen innehåller nya analysvärden för mer än 50 livsmedel, framförallt kött/chark, mejeri och spannmål . Eftersom många av dessa livsmedel ingår i andra beräknade livsmedel så har även många beräknade livsmedel fått uppdaterade värden.

Version 20170314

Version 20160217

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2022-05-25