Fysisk aktivitet

Ungdomar rör på sig för lite, och lever ett alltför stillasittande liv. Att röra på sig mer är viktigt för hälsan på både kort och lång sikt.

Barn och unga behöver röra på sig minst 60 minuter varje dag. Men sju av tio ungdomar rör på sig för lite. Många lever ett alltför stillasittande liv och tillbringar mycket tid framför skärmar.

Det är stor skillnad mellan killar och tjejer och mellan åldersgrupper. Fler killar (43 procent) än tjejer (23 procent) är tillräckligt fysiskt aktiva. Bland barnen i årskurs 5 är det nära hälften som når rekommendationen, men bara var fjärde av ungdomarna på gymnasiet. Tjejer som har föräldrar med längre utbildning rör på sig mer än tjejer vars föräldrar har kortare utbildning, men denna skillnad ser man inte bland killar.

Både killar och tjejer är stillasittande under drygt tio timmar per dag. Det motsvarar cirka 75 procent av hela dagen. Stillasittandet ökar med åldern hos både killar och tjejer.

I Riksmaten ungdom 2016–2017 deltog drygt 3 000 ungdomar i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Deras fysiska aktivitet mättes med en rörelsemätare som bars runt midjan i sju dagar, all vaken tid.

Riksmaten ungdom

Senast granskad 2024-02-14