Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP)

Välkommen till NKP-webben. Den nationella kontrollplanen är styrande för alla myndigheter i livsmedelskedjan och här finns myndigheternas gemensamma mål samlade. Här beskrivs också hur kontrollen i livsmedelskedjan är planerad, organiserad, hur den genomförs, följs upp och utvecklas.

Genom den nationella kontrollplanen kan vi myndigheter tillsammans bidra till säker mat och säkert dricksvatten, till friska djur, sunda växter och konkurrenskraftiga företag. Den offentliga kontrollen är ett av våra verktyg.