Bivaxdukar

Bivaxdukar framhålls ofta som ett miljövänligt alternativ till plastfolie och har blivit allt mer vanliga. Men det finns saker som är viktiga tänka på för både den som tillverkar och den som använder bivaxdukar.

Att tänka på för dig som tillverkar bivaxdukar

Använd rätt sorts textilier och rätt sorts bivax

Dukarna bör tillverkas av textilier som är lämpliga för kontakt med livsmedel. Om man tillverkar bivaxdukar av färgade textilier, exempelvis gardiner eller andra tygrester, kan ämnen i färgen överföras från tyget till maten. Som exempel kan nämnas primära aromatiska aminer som är en förorening i tryckfärger och som klassificeras som cancerframkallande. Den som tillverkar bivaxdukar kan själv ta prover från de tyger man tänkt använda, eller ha en dialog med sin leverantör så att man får rätt material från början.

Den som tillverkar bivaxdukar bör även säkerställa att själva bivaxet som används uppfyller de kraven som ställs på bivax som livsmedelstillsats. Bivax kan vara förorenat med rester av mineraloljor eller bekämpningsmedel. Det senare kan bina få i sig när de samlar nektar om plantorna behandlas med växtskyddsmedel.

Märkning

Produkter och material som är tänkta att komma i kontakt med livsmedel ska vid behov åtföljas av särskilda anvisningar till konsumenten om hur produkterna ifråga kan användas. Detta är reglerat i lag och är till för att användningen ska ske på ett lämpligt sätt och att människors hälsa inte skadas.

Det bör framgå av bivaxdukarnas märkning hur de kan användas och de begränsningar som finns med tanke på vilka livsmedel konsumenterna använder dem till. Det bör även framgå av märkningen hur användaren kan rengöra bivaxdukarna.

Att tänka på för dig som använder bivaxdukar

Kan överföra bakterier och mikroorganismer mellan livsmedel

Bivaxdukar går inte att rengöra i höga temperaturer eftersom bivaxet då riskerar att smälta. Det kan betyda att dukarna inte alltid går att få tillräckligt rena. Om bivaxdukarna inte blir rena kan bakterier och andra mikroorganismer på bivaxduken förorena livsmedel som dukarna kommer i kontakt med.

Bivaxdukar bör inte användas till rå fisk, kyckling och kött eftersom dessa kan innehålla sjukdomsframkallande bakterier som kan överföras till andra livsmedel.

Det är heller inte lämpligt att använda bivaxdukar till livsmedel som kan vara förorenade av bakterien Listeria monocytogenes, till exempel skivade charkprodukter, rökt och gravad fisk samt vissa ostar. Det gäller särskilt för personer som känsliga för bakterien, det vill säga äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida. Läs mer om listeria via länken nederst.

Bör inte komma i kontakt med fet mat

Bivaximpregnerade dukar bör inte komma i kontakt med fet mat som bakverk, kakor eller korv och ost eftersom vaxelement då kan överföras till maten.

Senast granskad 2023-08-17