Anmäl din verksamhet till Livsmedelsverket

Hanterar ditt företag ekologiska livsmedel? Då är det viktigt att veta att livsmedelsföretag som inte redan var certifierade av ett kontrollorgan innan 1 jan 2022 måste anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden. På den här sidan kan du läsa mer om vilka företag som behöver anmäla sig, samt göra din anmälan. Vissa företag omfattas dessutom av kravet på att vara certifierade av ett kontrollorgan för utsläppande av ekologiska livsmedel på marknaden.

Krav på anmälan till Livsmedelsverket om du hanterar ekologiska livsmedel

Du behöver anmäla ditt företag till Livsmedelsverket om det är ett livsmedelsföretag som:

  • producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning, eller
  • importerar ekologiska produkter från ett tredjeland, eller
  • exporterar ekologiska produkter till ett tredjeland eller
  • släpper ut ekologiska produkter på marknaden

För att anmälan ska bli godkänd måste alla uppgifter fyllas i. Om anmälan inte är helt ifylld går den inte att komplettera. Då måste du göra en ny anmälan.

När anmälan är gjord skickar Livsmedelsverket ut en faktura. När den är betald kan den uppvisas för ditt kontrollorgan som en bekräftelse på din anmälan.

Undantag från kravet på anmälan till Livsmedelsverket

Om ditt företag redan var certifierat av ett kontrollorgan före den 1 jan 2022, och fortfarande är det, behöver du inte anmäla företaget till Livsmedelsverket.

Du behöver heller inte anmäla ditt företag om företaget endast säljer redan färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till slutkonsumenter. Men om företaget bedriver någon av följande verksamheter ska det anmälas till Livsmedelsverket:

  • producerar eller bereder ekologiska livsmedel, eller
  • lagrar ekologiska livsmedel annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller
  • importerar ekologiska livsmedel från ett tredjeland och
  • har lagt ut ekologisk verksamhet på en annan aktör
  • har distansförsäljning av färdigförpackade ekologiska livsmedel.

Krav på certifikat
Utöver kravet på anmälan till Livsmedelverket finns det även krav på att ha ett certifikat för utsläppande av ekologiska livsmedel på marknaden. Vissa företag omfattas alltså både av kravet på anmälan till Livsmedelsverket och kravet på certifikat hos ett kontrollorgan.

Anmälan av ekologisk verksamhet

Företagsuppgifter

Är fakturaadressen densamma som postadressen?

Kontaktperson

Verksamhet

Företaget är undantaget från kravet att inneha ett certifikat, enligt 4 § LIVSFS 2021:12.
Verksamhet(er) som företaget bedriver

Produktkategori(er)

Produktkategori(er)

Skicka in uppgifter

Senast granskad 2024-03-15