Anmäl din verksamhet till Livsmedelsverket

Hanterar ditt företag ekologiska livsmedel? Då kan du behöva anmäla det till Livsmedelsverket. Från och med den 1 januari 2022 ska livsmedelsföretag anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden. På den här sidan kan du läsa mer om vilka företag som behöver anmäla sig, samt göra din anmälan.

Krav på anmälan till Livsmedelsverket

Du behöver anmäla ditt företag till livsmedelsverket om företaget är ett livsmedelsföretag och:

  • producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning, eller
  • importerar sådana produkter från ett tredjeland, eller
  • exporterar sådana produkter till ett tredjeland

Anmäl din verksamhet till Livsmedelsverket genom att fylla i formuläret längst ned på sidan.
(Det går bra att anmäla sig även före 1 januari 2022.)

Undantag från anmälan till Livsmedelsverket

Om ditt företag redan är anslutet till ett kontrollorgan behöver du inte anmäla företaget till Livsmedelsverket.

Du behöver heller inte anmäla ditt företag om företaget endast säljer färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till slutkonsumenter. Men om företaget bedriver någon av följande verksamheter ska det anmälas till Livsmedelsverket:

  • Producerar eller bereder ekologiska livsmedel, eller
  • Lagrar ekologiska livsmedel annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller
  • Importerar ekologiska livsmedel från ett tredjeland, eller
  • Exporterar ekologiska livsmedel till ett tredjeland, eller
  • Har distansförsäljning av färdigförpackade ekologiska livsmedel.

Anmälan av ekologisk verksamhet

Företagsuppgifter

Är fakturaadressen densamma som postadressen?

Kontaktperson

Verksamhet

Företaget är undantaget från kravet att inneha ett certifikat, enligt 4 § LIVSFS 2021:12.
Verksamhet(er) som företaget bedriver

Produktkategori(er)

Produktkategori(er)

Skicka in uppgifter

Senast granskad 2021-12-22