Anmäl din verksamhet till Livsmedelsverket

Hanterar ditt företag ekologiska livsmedel? Då kan du behöva anmäla det till Livsmedelsverket. Från och med den 1 januari 2022 ska livsmedelsföretag anmäla sig till Livsmedelsverket innan de släpper ut ekologiska livsmedel på marknaden. På den här sidan kan du läsa mer om vilka företag som behöver anmäla sig, samt göra din anmälan.

Krav på anmälan till Livsmedelsverket om du hanterar ekologiska livsmedel

Du behöver anmäla ditt företag till Livsmedelsverket om det är ett livsmedelsföretag som:

  • producerar, bereder, distribuerar eller lagrar ekologiska produkter eller produkter under omställning, eller
  • importerar ekologiska produkter från ett tredjeland, eller
  • exporterar ekologiska produkter till ett tredjeland eller
  • släpper ut ekologiska produkter på marknaden

För att anmälan ska bli godkänd måste alla uppgifter fyllas i. En inte helt ifylld ansökan går inte att kompletteras utan en ny ansökan måste göras. 

När anmälan är gjord skickar Livsmedelsverket ut en faktura. När den är betald kan den uppvisas för ditt kontrollorgan som bekräftelse på din anmälan.

Undantag från anmälan till Livsmedelsverket

Om ditt företag redan var certifierat av ett kontrollorgan före den 1 jan 2022 behöver du inte anmäla företaget till Livsmedelsverket.

Du behöver heller inte anmäla ditt företag om företaget endast säljer färdigförpackade ekologiska livsmedel direkt till slutkonsumenter. Men om företaget bedriver någon av följande verksamheter ska det anmälas till Livsmedelsverket:

  • producerar eller bereder ekologiska livsmedel, eller
  • lagrar ekologiska livsmedel annat än i anslutning till försäljningsplatsen, eller
  • importerar ekologiska livsmedel från ett tredjeland och
  • har lagt ut ekologisk verksamhet på en annan aktör,
  • Har distansförsäljning av färdigförpackade ekologiska livsmedel.

Anmälan av ekologisk verksamhet

Företagsuppgifter

Är fakturaadressen densamma som postadressen?

Kontaktperson

Verksamhet

Företaget är undantaget från kravet att inneha ett certifikat, enligt 4 § LIVSFS 2021:12.
Verksamhet(er) som företaget bedriver

Produktkategori(er)

Produktkategori(er)

Skicka in uppgifter

Senast granskad 2024-01-10