Biotin

Närbild på ägg.

Kroppen behöver biotin bland annat för fettsyraomsättningen. Normalt täcker matens innehåll behovet av biotin. Biotin kallas även för vitamin B7.

Hur får vi i oss biotin?

Biotin finns i nästan all mat. Lever, äggula, havregryn och vetegryn är speciellt innehållsrika. Biotin bildas också av våra tarmbakterier, men det är oklart hur mycket den produktionen bidrar till det totala intaget.

Hur mycket biotin behöver vi?

En blandad kost ger i genomsnitt 40 mikrogram biotin per dag. Biotinbrist förekommer i regel inte hos den europeiska befolkningen. De nordiska näringsrekommendationerna anger ett tillräckligt intag, AI, för Biotin. Tillräckligt intag används när det vetenskapliga underlaget är alltför osäkert för att kunna fastställa rekommenderat intag, RI.

Grupp/Ålder

Tillräckligt intag per dag

Spädbarn 7–11 månader

5 mikrogram

Barn 1–3 år

20 mikrogram

Barn 4–10 år

25 mikrogram

Flickor 11–17 år

35 mikrogram

Pojkar 11–17 år

35 mikrogram

Kvinnor över 18 år

40 mikrogram

Gravida

40 mikrogram

Ammande 

45 mikrogram

Män över 18 år

40 mikrogram

Biotinbrist

Brist på biotin är mycket ovanligt.

Kan man få i sig för mycket biotin?

I dag saknas information för att kunna säga vilken nivå av biotin som eventuellt skulle kunna vara skadlig. De studier som finns på området visar dock att det sammantagna intaget av biotin inte utgör någon hälsorisk för den allmänna befolkningen.

Vitaminer och antioxidanter

Senast granskad 2024-06-14