Lista – vegetabiliska livsmedel som omfattas av importförbud

På den här sidan listas produkter och länder som omfattas av importförbud när det gäller vegetabiliska livsmedel.

Importförbud kan införas mot vissa livsmedel och länder. Importförbud ska skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen.

Följande vegetabiliska livsmedel omfattas av importförbud. Importförbudet gäller både för kommersiellt och personligt bruk. 

Torkade bönor från Nigeria

Det är importförbud på torkade bönor från Nigeria med KN-nummer 0713 35 00, 0713 39 00 och 0713 90 00, enligt bilaga IIa i förordning (EU) 2019/1793. Anledningen är problem med höga halter av bekämpningsmedelsrester. 

Livsmedel från Krim eller Sevastopol

Det är förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen enligt förordning (EU) nr 692/2014, med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol.

Prenumerera på de senaste importnyheterna

Senast granskad 2023-12-15