Den gröna maten

Ungdomar äter alldeles för lite grönsaker och frukt – de skulle behöva äta dubbelt så mycket! Att äta grönare är bra både för hälsan och miljön.


De flesta äter grönsaker men alldeles för lite, i genomsnitt 150 gram om dagen.

Tjejer äter mer grönsaker än killar och är bättre på att äta frukt. Bland tjejerna hade åtta av tio ätit frukt och bär under de två dagar de registrerade sin mat och dryck, men bara sex av tio killar.

Ungdomar med högutbildade föräldrar äter mer grönsaker än ungdomar med lågutbildade föräldrar. Grönsaksätandet verkar öka jämfört med för 15 år sedan, men inte fruktätandet. Sammanlagt äter ungdomarna i genomsnitt knappt 250 gram frukt och grönt om dagen.

Vårt råd är att äta 500 gram frukt och grönsaker per dag, eftersom det är bra hälsan. Färre än en av tio når upp till den mängden. Få är veganer, det är vanligast på gymnasiet där 2 procent helt utesluter animaliska livsmedel.

I Riksmaten ungdom deltog drygt 3 000 ungdomar i årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet.

Riksmaten ungdom

Senast granskad 2023-10-30