Armenien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Armenien.

Allmän information om export till Armenien

En anläggning som redan är auktoriserad och registrerad av annat medlemsland i Euroasiatiska Ekonomiska Unionen (EaEU), exempelvis Ryssland, får exportera till Armenien. (EaEU medlemsländer = Armenien, Kazakstan, Vitryssland, Ryssland och Kirgizistan). Anläggningen ska också vara omfattad av särskild kontroll, se kontrollwiki.

EU har kommit överens om nya bilaterala exportintyg mellan EU och Armenien som kunde användas från och med 1 januari 2019. Intygen är unika dokument med särskilda referensnummer och ska beställas i original till ditt företag från Livsmedelsverket via beställningsformulär.

Nya anläggningar som inte är registrerade i Ryssland kan få starta export till Armenien om nedan genomförs i Sverige. Anläggningarna kommer inte kunna exportera till övriga EaEU länder:

  1. Landsinspektion av Sveriges kontrollsystem (equivalence)
  2. Avtal mellan länderna
  3. Anläggningsinspektion

Kontaktuppgifter 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-09-07