Singapore

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Singapore. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Singapore

Godkända länder och registrerade anläggningar

Anläggning (producent), vars livsmedel med animaliskt ursprung som exporteras till Singapore, ska vara registrerad vid myndigheten SFA med hjälp av Livsmedelsverket. Frysanläggningar är inte berörda.

På SFAs webbplats finns en databas över registrerade anläggningar i länder som Singapore godkänt. Senaste importrestriktioner från SFA inkommer i SFA Circular.

Nötkött och nötköttsprodukter

Färskt nötkött (kylt/fryst) och processade nötköttsprodukter som exporteras till Singapore förväntas vara producerade vid registrerad anläggning vid SFA. Hälsointyg för produkten hittar du längre ner på denna sida. Information om Singapores importkrav kan hittas på deras webbplats.

  1. namn på produkten
  2. produktspecifikation, tillverkningsprocessen och hållbarhetstid för produkten 
  3. detaljerad innehållsdeklaration med innehållet av respektive ingrediens i procent; nötköttets ursprung (till exempel åldern på de slaktade djuren), eventuellt mekaniskt urbenat kött, inälvor, nervvävnad
  4. flödesschema för tillverkningen av produkten samt kvalitetskontrollprogram. De kritiska kontrollpunkterna (CCP) och kontroll av förvaringstemperatur för den slutgiltiga produkten måste anges i flödesschemat

Griskött och grisköttsprodukter

Färskt griskött (kylt/fryst) och processade grisköttsprodukter som exporteras till Singapore förväntas vara producerade vid listad anläggning vid SFA. Hälsointyg för produkten hittar du längre ner på denna sida.

Fjäderfäkött

Sverige är inte godkänd för export av fjäderfäkött. En godkännande process pågår mellan Sverige och Singapore och intresserade företag av denna export kan höra av sig till exportgruppen vid Livsmedelsverket.

Godkännandeprocessen innebär att:

  1. Frågor ska besvaras av svenska myndigheter och företag till Singapore.
  2. Singapore gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
  3. Singapore genomför en landsinspektion i Sverige.
  4. Singapore genomför anläggningsinspektioner i Sverige. 
  5. Intresserade anläggningar listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Intresserade företag kan hitta mer information om exportansökan på vår första sida om export. 

Konserverade fjäderfäprodukter

Skalägg

Vid djursjukdomsutbrott kan Singapore införa restriktioner för export av skalägg. Se mer information i intyget. Information om djursjukdomsutbrott kan hittas på Jordbruksverkets webbplats.

Sverige är godkänt för export av icke frigående ägg till Singapore. Enligt definitionen i Singapore avses icke frigående ägg med ägg från värphöns utan tillgång till utevistelse under sin livscykel. Under februari 2023 har ett nytt intyg överenskommits mellan Sverige och Singapore.  

För att kunna exportera ska värphönsanläggning som producerar ägg och packanläggning vara registrerad vid myndigheten SFA. 

Anläggningar intresserade av export av hönsägg till Singapore ska kontakta Livsmedelsverket, se Kontaktuppgifter nedan, så hjälper vi till med ansökan. 

Äggprodukter

Processade äggprodukter som exporteras till Singapore förväntas vara producerade vid registrerad anläggning vid SFA. Hälsointyg för produkten hittar du längre ner på denna sida.

Mjölkprodukter

Anläggning behöver inte registreras vid myndigheten SFA då mjölkprodukter klassas som processade livsmedel som inte innehåller kött. Hälsointyg för produkten hittar du längre ner på denna sida.

Renkött

Sverige är inte godkänd för export av renkött till Singapore. Företag som har ett intresse för export av renkött förväntas söka till Livsmedelsverket via e-tjänst

Provsändningar

Provsändningar av livsmedel med animaliskt ursprung ska skickas med ett intyg som du hittar längre ner på sidan.

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Singapore kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Vid export till Singapore är det mycket viktigt att exportanläggningens fullständiga postadress (ej besöksadress) anges i intyget. Transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet.

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-15