Det här visade kontrollen

Är du nyfiken på resultaten av den kontroll som görs på livsmedelsföretag över hela landet? Livsmedelsverket får varje år in rapporter om vilka kontroller som gjorts och resultaten av dem. Dessutom sammanställer Livsmedelsverket årligen en rapport om hur det gick i kontrollen i hela livsmedelskedjan. På den här sidan beskriver vi kortfattat vad de två olika rapporterna innehåller och var du kan hitta dem

Resultaten av kontrollen av livsmedelsföretag sammanfattas varje år i två rapporter.

  • Sveriges livsmedelskontroll
  • Rapport om Sveriges kontroll i livsmedelskedjan

Sveriges livsmedelskontroll

I den här rapporten kan du läsa om den kontroll myndigheterna gör på livsmedelsföretag över hela landet. Myndigheterna rapporterar bland annat vilka företag de utför kontroll på, vilken typ av kontroll som gjorts och vilka brister som konstaterats. Det som kontrolleras är:

  • Livsmedels- och dricksvattenproduktion – kontrollen utförs av de kommunala kontrollmyndigheterna och Livsmedelsverkets kontrollavdelning.
  • Primärproduktion – kontrollen utförs av länsstyrelserna.

Sveriges kontroll i hela livsmedelskedjan

Livsmedelsverket sammanställer tillsammans med Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen varje år en rapport om hur det gick i kontrollen i hela livsmedelskedjan - från jord till bord - föregående år. Det handlar om kontroll av att

  • livsmedlen är säkra
  • konsumenterna inte blir vilseledda
  • djurskyddet är gott och djuren är friska
  • fodret har god kvalitet
  • den veterinärmedicinska behandlingen är säker
  • växter skyddas.
Senast granskad 2023-02-20