Dataskydd och sekretesspolicy

Personrelaterade uppgifter är information om personliga och/eller sakliga (materiella) förhållanden som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild fysisk person, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress, samt all information som du lämnar ifrån dig vid registrering och skapandet av ditt kundkonto.

Insamling, bearbetning och användning av personrelaterade uppgifter

1.1 Kundkonto

Alla kunder som registrerar sig via funktionen "Skapa konto" får ett kundkonto, det vill säga en direkt lösenordsskyddad åtkomst till sina uppgifter som lagras hos oss. Här kan du bland annat se uppgifter om dina avslutade, öppna och nyligen skickade beställningar eller administrera dina personliga uppgifter.

1.1.1 Skapa kundkonto

Följande uppgifter måste anges vid registrering av ett kundkonto (obligatoriska uppgifter):

Din e-postadress
Ditt lösenord
Ditt förnamn
Ditt efternamn
Fakturerings- och leveransadress
Godkännande av sekretesspolicy

Din e-postadress behöver vi för att bekräfta mottagandet av din beställning och leveransen och dessutom för att kunna kommunicera med dig. Vi använder din e-postadress även för identifiering (som användarnamn) när du loggar in på ditt kundkonto. För din beställning behöver vi även ditt  namn och fakturerings- och leveransadress.

1.1.2 Användning av ditt kundkonto

Du kan använda ditt kundkonto för att logga in på Livsmedelsverkets webbutik för att göra beställningar.

1.2 Insamling, bearbetning och användning av dina personrelaterade uppgifter

Vi samlar in, lagrar och bearbetar dina uppgifter för att kunna handlägga ditt köp i Livsmedelsverkets webbutik och för den tekniska administrationen. Inom ramen för handläggning av beställningar får exempelvis av oss anlitade tjänsteleverantörer (såsom betalningsleverantörer eller speditions- och logistikföretag) de uppgifter som krävs för beställnings- och orderhantering. De uppgifter som överförts på detta sätt får våra tjänsteleverantörer endast använda för att utföra sina uppgifter.

Senast granskad 2018-03-14