Starta UF-företag med livsmedelshantering

Du som är ung och som har en affärsidé kring livsmedel kan starta ett UF - företag (Ung Företagsamhet). Du kanske vill driva ett skolkafé, tillverka chokladpraliner hemma i köket eller laga mat och bjuda på vid en mässa. Här hittar du information om vilka regler som gäller.

Kom igång

Innan du startar med din verksamhet behöver du läsa in dig på de regler som gäller. Informationen på den här sidan gäller för UF-företag, men även för så kallade sommarlovsentreprenörer.

Kontakta kommunen

Kontakta kommunen (miljökontoret) och kontrollera om din verksamhet ska registreras. För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten uppfylla vissa kriterier. Den ska ha en viss grad av organisation och viss kontinuitet. Det är kommunen som bedömer om verksamheten ska vara registrerad eller inte. En registrering är en relativt enkel och snabb process. Du måste registrera din verksamhet innan du startar.  Om du startar utan registrering kan du tvingas betala en sanktionsavgift.

Om ditt UF-företag inte bedöms uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag (läs mer om kriterierna nedan) behöver det inte registreras. Då behöver du inte följa alla regler som gäller för livsmedelsföretag, men du är alltid ansvarig för att de livsmedel du säljer eller ger bort är säkra för konsumenten.

Om verksamheten räknas som livsmedelsföretag

Om det finns en viss kontinuitet och viss grad av organisation i din verksamhet räknas det som ett livsmedelsföretag. Då ska det registreras och stå under kommunens livsmedelskontroll. Du är ansvarig för att livsmedlen är säkra. Ansvaret gäller alla aktiviteter som sker i ditt livsmedelsföretag. 

”Företag” behöver inte ha samma innebörd i livsmedelslagstiftningen som i annan lagstiftning, till exempel i skattelagstiftningen. Ett företag som inte är registrerat som livsmedelsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket kan ändå ha sådan kontinuitet eller grad av organisation att verksamheten uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen.

Kommunen tar ut avgifter för registrering och kontroll

Kommunen tar ut en avgift när du registrerar din verksamhet och en årlig avgift för att kontroll. Kontrollen baseras på de risker som finns i en viss verksamhet. Ju mer komplicerad och riskfylld en verksamhet är, desto mer tid läggs alltså ned på att kontrollera den.

I Sverige har riksdagen beslutat att livsmedelskontrollen fullt ut ska bekostas av den som driver en verksamhet. Varje kommun beslutar om en timtaxa som är kopplad till deras kostnader för livsmedelskontrollen. Du betalar för den tid som kommunen lägger ned på planering, administration och genomförande av kontroll.

Mer information om regler för livsmedelsföretag

Lycka till med ditt företagande!

Senast granskad 2022-10-05