Starta UF-företag med livsmedelshantering

Du som är ung och som har en affärsidé kring livsmedel kan starta ett UF - företag (Ung Företagsamhet). Du kanske vill driva ett skolkafé, tillverka chokladpraliner hemma i köket eller laga mat och bjuda på vid en mässa. Här hittar du information om vilka regler som gäller.

Kom igång

Innan du startar med din verksamhet behöver du läsa in dig på de regler som gäller. Informationen på den här sidan gäller för UF-företag, men även för så kallade sommarlovsentreprenörer.

Kontakta kommunen

Grundregeln är att den som driver ett livsmedelsföretag ska registrera sin verksamhet hos kommunen. För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten uppfylla vissa kriterier. Den ska ha en viss grad av organisation och viss kontinuitet. Kommunen bedömer om verksamheten ska vara registrerad eller inte. Kontakta kommunen (miljökontoret) för att kontrollera om din verksamhet ska registreras. Om din verksamhet räknas som ett livsmedelsföretag måste du registrera din verksamhet innan du startar.

Om ditt UF-företag inte bedöms uppfylla kriterierna för livsmedelsföretag (läs mer om kriterierna nedan) behöver det inte registreras. Även om din verksamhet då inte omfattas av alla regler som gäller för livsmedelsföretag, måste du alltid se till att de livsmedel som du säljer eller ger bort är säkra för konsumenten.

Om verksamheten räknas som livsmedelsföretag

Om det finns en viss kontinuitet och viss grad av organisation i din verksamhet räknas den som ett livsmedelsföretag. Då ska den registreras och stå under kommunens livsmedelskontroll. En registrering är en relativt enkel och snabb process. Om du startar utan att ha gjort an anmälan om registrering kan du tvingas betala en så kallad sanktionsavgift.

I många fall uppfyller inte UF-företag kriterierna för att betraktas som livsmedelsföretag och det krävs i så fall ingen registrering hos kommunen.

”Företag” behöver inte ha samma innebörd i livsmedelslagstiftningen som i annan lagstiftning, till exempel i skattelagstiftningen. Ett företag som inte är registrerat som livsmedelsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket kan ändå ha sådan kontinuitet eller grad av organisation att verksamheten uppfyller kriterierna för livsmedelsföretag enligt livsmedelslagstiftningen.

Kommunen tar ut avgifter för registrering och kontroll

Kommunen tar ut avgift när du registrerar din verksamhet och avgift för den kontroll som sedan utförs. Kontrollen baseras på de risker som finns i en viss verksamhet. Ju mer komplicerad och riskfylld en verksamhet är, desto mer tid läggs ned på att kontrollera den.

I Sverige har riksdagen beslutat att livsmedelskontrollen fullt ut ska bekostas av den som driver en verksamhet. Varje kommun beslutar om en timtaxa som är kopplad till deras kostnader för livsmedelskontrollen. Du betalar för den tid som kommunen lägger ned på planering, administration och genomförande av kontroll.

Mer information om regler för livsmedelsföretag

Lycka till med ditt företagande!

Senast granskad 2024-05-15