Sukralos

Sukralos är mycket sött och används bland annat i läsk, desserter, konfektyr, glass, sylt, såser, cider och kosttillskott.

Sukralos, E-nummer E 955,  är ett sötningsmedel vars egenskaper gör att det kan användas i flera olika typer av livsmedel. Det har stor sötningseffekt, är stabilt och tål uppvärmning. Sukralos får exempelvis användas i läsk, desserter och konfektyrer.

Sukralos är ett modifierat socker (baserat på sackaros) som är cirka 600 gånger sötare än socker. Ämnet tas delvis upp i kroppen och utsöndras snabbt utan att brytas ner. Sukralos ger därför ingen energi och påverkar inte heller blodsockernivån.

Kan sukralos vara farligt för hälsan?

Europeiska vetenskapliga kommittén för livsmedel (SCF)  har gjort flera värderingar av sukralos. Vid den senaste värderingen  som gjordes 2000 bedömde SCF att sukralos inte ger några effekter på till exempel arvsmassan eller hos foster.

Vid försök med mycket höga doser till råttor såg man att kroppsvikten minskade.   Därför sattes värdet för det acceptabla dagliga intaget ( ADI)  för människor utifrån resultatet i den studien. ADI-värdet motsvarar den högsta mängd av ett ämne som en person kan inta dagligen under hela sin livstid utan hälsorisk.

Den Europeiska vetenskapliga kommittén för livsmedel (SCF) var fram till maj 2003 den institution som gjorde bedömningar kring livsmedelssäkerhet på europeisk nivå. I dag har den rollen tagits över av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa.

Kan sukralos vara skadligt för miljön?

Sukralos är stabilt också vid höga temperaturer och kan därför användas i matlagning och bakning. Stabiliteten hos sukralos innebär en fördel i livsmedelsproduktion men kan vara en nackdel ur miljösynpunkt. Det beror på att man inte vet säkert hur sukralos bryts ner i miljön.

Sukralos återfinns främst i vatten, till exempel i sjöar och bäckar. Den mängd sukralos man hittar där är dock liten och förväntas inte skada djur och växter i vattnet.

När Efsa  bedömer en tillsats tittar experterna både på om den är säker för hälsan och om miljön påverkas.

Senast granskad 2023-11-09