Livsmedelsberedskap för offentliga aktörer

Kommuner och regioner har stor betydelse för Sveriges livsmedelsberedskap. De behöver se till att den egna verksamheten fungerar även vid kris och krig. Inom kommunens eller regionens område kan det även finnas företag och verksamheter som har betydelse för livsmedelsförsörjningen både lokalt och nationellt.

Inom en kommuns geografiska område finns flera funktioner som är samhällsviktiga. Det kan både gälla den egna verksamheten, som exempelvis måltidsverksamhet och dricksvattenförsörjning. Det kan också gälla sådant som utförs av andra, till exempel livsmedelsföretag, producenter eller underleverantörer till viktiga samhällsfunktioner. De kan både vara verksamheter som regionalt viktiga, och/eller som är kritiska för hela Sveriges livsmedelsförsörjning.

Beredskap för avtal och upphandlingar

Fördjupning och vidareläsning

Livsmedelsverket har tagit fram handböcker och utbildningar som stöd för lokal och regionalt arbete. Det finns även flera erfarenheter och studier att lära av. Du kan söka efter fler publikationer under Publikationer nederst på webbsidan.

Beredskap i offentliga kök

Kunskaps- och planeringsstöd för kontrollmyndigheter

Kontrollen av livsmedel och dricksvattenproducenternas riskbedömning ska fungera även vid kris- och krigssituationer. Materialet ska stärka kontrollmyndigheters förmåga att agera självständigt och fatta nödvändiga beslut vid samhällskriser och höjd beredskap.

Nödvattenförsörjning

Snöoväder i Stockholm 2016 - rapport

Senast granskad 2023-10-03