Advisory Forum

Efsa är förbunden med nationella EU-myndigheter inom livsmedelskedjan via en rådgivande grupp som kallas Advisory Forum. Sveriges representant i Advisory Forum finns på Livsmedelsverket.

Rådgivande gruppen arbetar för att främja samarbetet mellan Efsa och medlemsländerna när det gäller riskvärderingar inom livsmedelskedjan samt ger Efsa råd i dess prioriteringar och arbetsprogram. Viktiga uppdrag för Advisory Forum är:

- Att utbyta vetenskaplig data
- Att koordinera riskvärderingsaktiviteter och undvika duplicering av arbete inom EU
- Att adressera eventuella konflikter och avvikande uppfattningar i riskfrågor

Livsmedelsverket är Sveriges ordinarie representant i Advisory Forum och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är Sveriges ställföreträdande representant.

Kontaktperson för Advisory Forum

Ordinarie ledamot: Helena Brunnkvist, Livsmedelsverket
Ställföreträdande: Cecilia Hultén, Statens Veterinärmedicinska anstalt

Senast granskad 2023-08-21