Föreskrifter i nummerordning 1998

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 1998.

SLVFS Status Ämne
SLVFS 1998:1 Ersätter SLVFS 1997:3 Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 
  Rättelseblad
SLVFS 1998:1
Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 
SLVFS 1998:2 Upphäver VF 1969:16
Inte gällande
Upphävande av Veterinärstyrelsens föreskrifter om livsmedelshygien vid demonstration och avsmakning av livsmedel
SLVFS 1998:3 Ändrar SLVFS 1992:8
Upphävd genom
SLVFS 1999:34
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 1998:4 Upphävd genom
LIVSFS 2013:10
Ekologiska livsmedel
SLVFS 1998:5 Upphävd genom
SLVFS 1998:42
Import, frukt och grönt från Uganda, Kenya, Tanzania och Mocambique
SLVFS 1998:6 Ändrar SLVFS 1996:6
Uphävd genom
LIVSFS 2005:24
Livsmedelslokaler
SLVFS 1998:7 Ändrar SLVFS 1992:8
Upphävd genom
SLVFS 1999:34
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 1998:8 Gällande Läkemedelsrester, provtagning
SLVFS 1998:9 Ändrar SLVFS 1993:18
Inte gällande
Material i kontakt med livsmedel
SLVFS 1998:10 Upphäver SLVFS
1981:12
Upphävd genom
LIVSFS 2003:26
Offentlig kontroll, provtagning
SLVFS 1998:11 Ändrar SLVFS 1994:16
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Provtagning och analys
SLVFS 1998:12 Ändrar SLVFS 1991:12
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Avgifter
SLVFS 1998:13 Upphävd genom
LIVSFS 2003:43
Hönsägg
SLVFS 1998:14 Ändrar SLVFS 1996:17
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Malet kött och köttberedningar
SLVFS 1998:15 Ändrar SLVFS 1993:19
Upphävd genom
LIVSFS 2004:27
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
SLVFS 1998:16 Ändrar SLVFS 1996:5
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Livsmedelshygien
SLVFS 1998:17 Upphäver SLVFS 1994:12
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Slakt av ren och hantering av renkött
SLVFS 1998:18 Ändrar SLVFS 1994:59
Upphävd genom
SLVFS 1999:21
Import, kontroll av animaliska livsmedel
SLVFS 1998:19 Upphävd genom
SLVFS 1999:36
Import, fiskvaror med mera från Turkiet
SLVFS 1998:20 Upphäver SLVFS 1996:4
Upphävd genom
LIVSFS 2006:7
Handel inom EU, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland
SLVFS 1998:21 Ändrar SLVFS 1998:8
Gällande
Läkemedelsrester
SLVFS 1998:22 Ändrar SLVFS 1996:5
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Livsmedelshygien
SLVFS 1998:23 Ändrar SLVFS 1983:2
Upphävd genom
LIVSFS 2018:5
Berikning
SLVFS 1998:24 Upphäver SLV 1972:18
Inte gällande
Ätbara fetter och oljor
SLVFS 1998:25 Ändrar SLVFS 1993:17
Upphävd genom
LIVSFS 2011:12
Tillsatser, extraktionsmedel
SLVFS 1998:26 Upphäver SLVFS 1994:21
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24 
Levande tvåskaliga blötdjur
SLVFS 1998:27 Upphäver SLVFS 1987:23
Inte gällande
Offentlig kontroll, blötdjur
SLVFS 1998:28 Upphävd genom
LIVSFS 2022:1
Export och handel inom EU, utfärdande av intyg
SLVFS 1998:29 Upphäver SLVFS 1979:6
Inte gällande
Fiskvaror
SLVFS 1998:30 Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Avgifter, livsmedelstillsyn
SLVFS 1998:31 Upphäver SLVFS 1993:32
Upphävd genom
SLVFS 2001:5
Bekämpningsmedel
SLVFS 1998:32 Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Slakt av tamboskap och hägnat vilt
SLVFS 1998:33 Ändrar SLVFS 1994:42
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Slakt av tamkanin och hantering av färskt tamkaninkött
SLVFS 1998:34 Ändrar SLVFS 1998:17
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Slakt av ren och hantering av renkött
SLVFS 1998:35 Ändrar SLVFS 1994:11
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Slakt av fjäderfä
SLVFS 1998:36 Ändrar SLVFS 1994:40
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Slakt och annan hantering av frilevande vilt
SLVFS 1998:37 Ändrar SLVFS 1991:11
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Exportkontrollerade anläggningar
SLVFS 1998:38 Ändrar SLVFS 1997:27
Gällande
Livsmedel för specifika grupper, barnmat
SLVFS 1998:39 Upphäver SLVFS 1995:20
Upphävd genom
LIVSFS 2005:13
Handel inom EU, animaliska livsmedel
SLVFS 1998:40 Ändrar SLVFS 1993:36
Upphävd genom
LIVSFS 2012:3
Främmande ämnen
SLVFS 1998:41 Ändrar SLVFS 1994:13
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Hantering av mjölk och mjölkbaserade produkter
SLVFS 1998:42 Upphäver SLVFS 1998:5
Inte gällande
Import, frukt och grönt från Uganda, Kenya, Tanzania och Mocambique
SLVFS 1998:43 Upphävd genom LIVSFS 2002:17 Handel inom EU, livmedel från Portugal

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2022-03-16