Föreskrifter i nummerordning 1996

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 1996.

SLVFS Status Ämne
SLVFS 1996:1 Ändrar SLVFS 1993:34
Upphävd genom
LIVSFS 2012:4
Aromer
SLVFS 1996:2 Ändrar SLVFS 1995:31
Upphävd genom
SLVFS 1999:22
Tillsatser
SLVFS 1996:3 Ändrar SLVFS 1993:18
Upphävd genom
LIVSFS 2003:2
Material i kontakt med livsmedel
SLVFS 1996:4 Upphävd genom
SLVFS 1998:20
Handel inom EU, vissa livsmedel från Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland
SLVFS 1996:5 Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Livsmedelshygien, hantering av livsmedel
SLVFS 1996:6 Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Livsmedelslokaler
SLVFS 1996:7 Ändrar SLVFS 1994:2
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Hantering av fiskvaror
SLVFS 1996:8 Ändrar SLVFS 1990:9
Upphävd genom
SLVFS 1996:8
Köttbesiktning och exportkontroll, stämplar
SLVFS 1996:9 Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Avgifter, provtagning av förpackningsmaterial och husgeråd
SLVFS 1996:10 Ändrar SLVFS 1993:16
Upphävd genom
LIVSFS 2006:12
Djupfrysta livsmedel
SLVFS 1996:11 Ändrar SLVFS 1993:19
Inte gällande
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
SLVFS 1996:12 Ändrar SLVFS 1993:33
Upphävd genom
SLVFS 1996:12
Tillsatser
SLVFS 1996:13 Ändrar SLVFS 1995:31
Upphävd genom
SLVFS 1999:22
Tillsatser
  Rättelseblad
SLVFS 1995:31
bilaga 1
Tillsatser
SLVFS 1996:14 Ändrar SLVFS 1984:8
Upphävd genom
SLVFS 1991:22
Allmänna tillämpningsföreskrifter och allmänna råd
SLVFS 1996:15 Ändrar SLVFS 1990:10
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Livsmedelstillsyn
SLVFS 1996:16 Ändrar SLVFS 1993:32
Inte gällande
Bekämpningsmedel
SLVFS 1996:17 Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
Malet kött och köttberedningar
SLVFS 1996:18 Ändrar SLVFS 1994:1
Upphävd genom
SLVFS 1996:31
Slakt av tamboskap och hägnat vilt
SLVFS 1996:19 Ändrar SVFS 1994:12
Upphävd genom
SLVFS 1998:17
Slakt och annan hantering av färskt kött av ren
SLVFS 1996:20 Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Köttprodukter
SLVFS 1996:21 Ändrar SLVFS 1987:4
Upphävd genom
LIVSFS 2004:7
Främmande ämnen, radiak
SLVFS 1996:22 Ändrar SLVFS 1993:5
Upphävd genom
LIVSFS 2003:15
Handel inom EU
SLVFS 1996:23 Upphäver SLVFS 1989:23
Inte gällande
 Stickprovskontroll av torkade fikon
SLVFS 1996:24 Ändrar SLVFS 1978:21
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24
 Bekämpningsmedel
SLVFS 1996:25 Ändrar SLVFS 1995:14
Upphävd genom
LIVSFS 2002:47
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
SLVFS 1996:26 Ändrar SLVFS 1992:8 Upphävd genom
SLVFS 1999:34
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 1996:27 Ändrar SLVFS 1996:6
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Livsmedelslokaler
SLVFS 1996:28 Ändrar SLVFS 1994:59
Upphävd genom 
SLVFS 1999:21
Import
SLVFS 1996:29 Ändrar SLVFS 1991:24
Upphävd genom
SLVFS 1999:3
Avgifter, införsel
SLVFS 1996:30 Ändrar SLVFS 1992:8
Upphävd genom
SLVFS 1999:34
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 1996:31 Upphäver SLVFS 1994:1
Inte gällande
Slakt av tamboskap och hägnat vilt
SLVFS 1996:32 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Slakt av tamboskap och hägnat vilt
SLVFS 1996:33 Inte gällande Bekämpningsmedel
SLVFS 1996:34 Ändrar SLVFS 1993:36
Upphävd genom LIVSFS 2012:3
Främmande ämnen
SLVFS 1996:35 Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Köttprodukter
SLVFS 1996:36 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Personalhygien
SLVFS 1996:37 Ändrar SLVFS 1990:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Livsmedelstillsyn
SLVFS 1996:38 Ändrar SLVFS 1983:2
Upphävd genom LIVSFS 2018:5
Berikning

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2022-03-16