Remisser

Livsmedelsverket skickar ut remisser, det vill säga förslag som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Livsmedelsverket svarar också på remisser som kommer från andra myndigheter.

Aktuella remisser listas nedan. Du kan också hitta de remisser som skickats ut under de senaste åren.

De utgångna remisserna hittas inte via sökverktyget eftersom många upplever att det är lätt att blanda ihop remissförslagen med de slutgiltiga dokumenten.

Senast granskad 2024-03-08