Hallå Konsument

Logotyp för Hallå konsument

Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor. Tjänsten har startats på uppdrag av regeringen och är ett samarbete mellan femton myndigheter, varav Livsmedelsverket är en, och fyra konsumentbyråer.

Via telefon, chatt, Facebook och webbplatsen www.hallakonsument.se kan alla få svar på frågor kring konsumtion, eller bli hänvisa till den myndighet som bäst kan frågan.

Webb: www.hallakonsument.se
Telefon: 0771 – 525 525
Facebook: www.facebook.com/hallakonsument

Nedanstående myndigheter deltar i samarbetet Hallå Konsument

 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Boverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Energimyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konsument Europa
 • Kronofogden
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Naturvårdsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Post- och telestyrelsen

Konsumentbyråer:

 • Konsumenternas Energimarknadsbyrå
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå
 • Telekområdgivarna

Samt kommunernas konsumentverksamhet

 

Senast granskad 2017-11-15