Kadmiumforum

Kadmiumforum har som syfte att samla personer/organisationer som är intresserade av kadmium och även andra ämnen som till exempel arsenik. Här delas information om pågående projekt och ny forskning inom området på ett snabbt och enkelt sätt.

Sammanslutningen Kadmiumforum har funnits i tjugo år men var "vilande" under 2010 – 2013. Kadmiumforum nystartades hösten 2013 och Livsmedelsverket är sammankallande. 

Sammanslutningen är ett nätverk och syftet är att skapa kontaktytor och bidra till snabbare och bättre informationsutbyte mellan olika discipliner rörande främst kadmium, men även arsenik och andra ämnen. Ett viktigt mål är att bidra till att fler och bättre åtgärder för att minska kadmiumhalterna i livsmedel utvecklas.

Just nu bidrar Kadmiumforum i arbetet med den nationella kadmiumstrategin som Samordningsgruppen för nya potentiella kemikaliehot – SamTox - Kemikalieinspektionen ansvarar för.

I Kadmiumforum ingår personer från till exempel
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen
(KemI), Svenska miljöinstitutet (IVL), Lantbruksdepartementet, Sveriges
lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet,
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Lantbrukarnas
riksförbund (LRF), Livsmedelsföretagen (LI), Lantmännen, samt ett tiotal
företag och intresseorganisationer i livsmedelsbranschen. Man träffas någon gång om året och i övrigt sköts det kontakter via telefon/telefonmöten och mailkontakter.

Senast granskad 2024-01-10