Så kan skolmåltidssystemet bidra till ett hållbarare samhälle

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt, hela livsmedelskedjan från jord till bord berörs. Vi behöver arbeta för en förändring i hela livsmedelssystemet, men det är en stor och svår uppgift att ta sig an. Eftersom skolmaten i sig är ett system har vi börjat arbeta för en förändring där. Tanken är att ett omvandlat skolmåltidssystem kan fungera som en hävstång och drivkraft för att ställa om hela livsmedelssystemet. 

All konsumtion orsakar på något sätt utsläpp av växthusgaser, och en del livsmedel påverkar miljön mer än andra. Det är därför av stor betydelse för miljön vilken mat vi väljer att äta. Men hållbarhet handlar inte bara om miljön – det handlar även om social hållbarhet, som trivsel, och ekonomisk hållbarhet. 

FN har formulerat 17 hållbarhetsmål som kan fungera som kompass i de olika val vi behöver göra i stort och smått. För att nå de 17 globala hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030 behöver vi producera, köpa och äta mat som gynnar både hälsan och miljön. Det krävs att vi gör medvetna val, och vi måste alla hjälpas åt.

Samarbetsprojekt för ett hållbart skolmåltidssystem

Senast granskad 2023-05-24