Livsmedelskategori och land

Här hittar du en sammanställning över olika livsmedelskategorier som exporteras till olika länder utanför EU. Det finns också exportintyg som inte är specifika för något land, se information längre ner.

Livsmedelskategori uppdelat i land

Tabellerna på denna sida innehåller länkar till aktuella länder.

Nötkött

Land


Griskött

Land


Fjäderfäkött

Land


Fiskprodukter

Land


Mjölkprodukter

Land


Ägg och äggprodukter

Land

Övrig info

Exportintyg finns för äggprodukter
Exportintyg finns för skalägg
Exportintyg finns för äggprodukter, Traces
Exportintyg finns skalägg och äggprodukter
Exportintyg finns för äggprodukter
Exportintyg finns för skalägg och äggprodukter
Exportintyg finns för skalägg och äggprodukter
Exportintyg finns för skalägg och äggprodukter
Exportintyg finns för äggprodukter
Exportintyg finns för äggprodukter
Exportintyg för äggprodukter finns i Traces


Sammansatta livsmedel som innehåller olika animaliska råvaror

Land

Övrig info

 
Exportintyg finns
Exportintyg finns
Exportintyg finns


Gelatin och kollagen

Land

Övrig info

Exportintyg finns i Traces
 
Exportintyg finns
Exportintyg finns
Exportintyg finns
Exportintyg finns
Exportintyg finns

Värmebehandlade produkter

Land

Övrig info

Exportintyg finns
Exportintyg finns
Exportintyg finns 
 


Alkohol

Länder som har godkänt import av svenska varor från alla EU-godkända anläggningar.

Land

Övrig info

Exportintyg finns


Övriga intyg

Exportintyg som inte är framtagna i samråd med något annat land hittar du på sidan Övriga länder utanför EU.

Senast granskad 2021-10-06