Krisberedskap för dig med egen dricksvattenanläggning

Du som har egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk behöver förbereda dig för krishändelser som påverkar din vattentillgång. Här får du läsa mer om vad du behöver tänka på och vilka typer av kriser som kan påverka din dricksvattenförsörjning.

Tillräcklig tillgång till bra dricksvatten är livsviktigt. Plötsliga händelser som extrem väderlek, naturhändelser eller olyckor kan snabbt ändra förutsättningarna för det. Förändringar kan också ske långsamt över tid. Klimatförändringar påverkar både tillgång och kvalitet på dricksvatten.

Det är bra om du är beredd att klara ditt hushålls dricksvattenförsörjning ungefär en vecka. Det går inte alltid att förlita sig på att samhället direkt kan hjälpa till i en akut situation. Om kommunen samtidigt har en kris kan det bli svårt att få hjälp och stöd. Därför behöver du som ansvarig för en liten dricksvattenanläggning för privat bruk förbereda dig inför krishändelser där din dricksvattenanläggning inte fungerar som den ska.

Särskilda händelser

De finns många olika händelser som kan påverka ditt dricksvatten. Dels händelser som påverkar möjligheten att ta upp vatten, dels sådana som påverkar dricksvattenkvaliteten. Några exempel på händelser som kan påverka dricksvattnet är:

 • Väder- och naturhändelser
 • Elavbrott
 • Olyckor
 • Miljöföroreningar
 • Nedfall av radioaktiva ämnen

Ha god hemberedskap

Det är bra att ha en hemberedskap med dricksvatten i dunkar eller flaskor så att du klarar dig några dygn, helst upp till en vecka. Räkna med 3-5 liter per person och dygn, varav ungefär 2 liter behövs till dryck och matlagning.

För vatten som ska användas till disk, tvätt, personlig hygien, toalettspolning med mera går det bra att använda vatten från exempelvis sjöar, vattendrag, regntunnor eller snö.

Om du vill lagra dricksvatten en längre tid går det även bra att frysa in dricksvatten i större petflaskor avsedda för dryck. Fyll inte flaskorna helt för att undvika att de spricker i frysen. De frysta petflaskorna är bra som reservvatten men också en kylklampsreserv om elen slutar fungera.

Frågelista för dig med egen dricksvattenanläggning

 • Hur ska jag få upp mitt dricksvatten vid elavbrott? Finns det hink, handpump, eller reservelverk?
 • Behöver jag rena mitt vatten vid elavbrott? 
 • Finns möjlighet till kokning vid elavbrott, till exempel ett spritkök?
 • Har jag några reservdunkar för dricksvatten?
 • Har jag tillgång till reservvatten?
 • Var finns närmaste vattenkiosk/tappställe där jag som privatperson kan hämta dricksvatten i egen dunk?
 • Finns det någon granne eller förening som jag kan få vatten ifrån?
Senast granskad 2023-12-05