Clostridium perfringens

Clostridium perfringens är en vanlig orsak till magsjuka. Hälsoskadliga halter av bakterien kan finnas i soppor, grytor och annan mat som tillagats i stora volymer och sedan fått svalna för långsamt. Om du därefter äter maten utan att hetta upp den tillräckligt finns det risk att du blir magsjuk.

Vad är Clostridium perfringens?

Clostridium perfringens är en bakterie som förökar sig i syrefria miljöer och som bildar värmetåliga sporer. En del sorter, så kallade stammar, av Clostridium perfringens kan bilda gift i tarmen och på så vis orsaka magsjuka.

Var finns Clostridium perfringens?

Clostridium perfringens är en bakterie som finns i bland annat jord och i tarmen hos varmblodiga djur. På så sätt kan sporer av bakterien också finnas i många av de råvaror vi använder i matlagning. Bakterien trivs särskilt bra i proteinrika livsmedel. Clostridium perfringens har orsakat matförgiftningar i storkök och restauranger.

Eftersom sporer av Clostridium perfringens är värmetåliga kan de finnas kvar i maten även efter tillagning. Vid tillagning av grytor och soppor kokas syret bort och det bildas en syrefri miljö. Om maten sedan förvaras för länge inom ett temperaturintervall på 20-50 °C kan sporerna gro till växande bakterier som därefter förökar sig mycket snabbt. Exempel på det är när mat får svalna i flera timmar i rumstemperatur eller varmhålls vid för låg temperatur.

Symtom

Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens ger illamående, magsmärtor och vattnig diarré. Besvären kan börja 6–24 timmar efter att man fått i sig bakterien och de brukar pågå cirka ett dygn.

Särskilda riskgrupper

Alla kan drabbas men äldre och personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga.

Så minskar du risken att bli sjuk

Det bästa sättet att minska risken att bli sjuk av Clostridium perfringens är att förhindra att dess sporer gror ut till växande bakterieceller i livsmedel. Detta gör du genom att snabbt kyla ner eller frysa in matrester eller tillagad mat som du inte ska äta direkt.

Så här kan du på några olika sätt snabbt kyla mat innan du ställer in den i kylskåpet:

  • Kallt vattenbad: Mat i volymer större än en halvliter kan svalna i ett kallt vattenbad. Byt vattnet ofta eller lägg i kylklampar för att hålla temperaturen i vattenbadet konstant kallt under hela avsvalningen.
  • Utomhus: Mat i volymer större än en halv liter kan även svalna ute om utetemperaturen är några plusgrader eller kallare.
  • Mindre behållare: Det går även bra att dela upp större volymer mat i mindre behållare så att den svalnar snabbt i rumstemperatur.

Bakterier

Senast granskad 2024-06-12