Växtgifter

Linfrön i en hög.

I vissa växter och grödor som vi äter finns det naturliga giftämnen. Vanligast är växtgifter som produceras av växten själv, till exempel solanin i potatis.

Problem med växtgifter uppstår främst när de koncentreras, till exempel i kosttillskott och när en växt eller produkt behandlas felaktigt, till exempel potatis som utsätts för solljus.

Det finns också giftiga ämnen som bildas av mikroorganismer som förorenar livsmedel, till exempel mögelgifter. I många växter förekommer dessutom ämnen som hämmar vår kropps förmåga att bryta ned och ta upp näringen i födan, exempelvis oxalsyra i rabarber.

Gifter i växter är ofta avsedda som försvar mot småkryp som insekter, mikroorganismer och svampar. Bland livsmedelsväxter är det bara några få som kan vara akut giftiga i de mängder vi får i oss via maten.

Växtgifter kan innebära en hälsorisk om de ingår i koncentrerade mängder i  kosttillskott. Det kan även vara svårt att säkerställa det faktiska innehållet i ett växtbaserat kosttillskott eftersom den kemiska sammansättningen kan variera både mellan växter och inom växten. Dessutom finns också risk för förväxling av arter och för förorening av annat växtmaterial. 

Senast granskad 2024-02-23