Stöd för slakterier och vilthanteringsanläggningar

Livsmedelsverket får varje år anslagsmedel, så kallat stöd, för nationella kontrollprogrammet för salmonella samt för att minska godkännandeavgifterna för mindre slakterier och vilthanteringsanläggningar. Här kan du som driver ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning läsa om villkor som finns för att få stöd.

Villkoren för stöd finns i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2024.

Regelverk för stöd 2024

Slakterier och vilthanteringsanläggningar kan få stöd för:

  • nationella kontrollprogrammet för salmonella
  • godkännandeavgiften för mindre slakteri- eller vilthanteringsanläggningar

Enligt regleringsbrevet ska stöd till företagen följa villkoren i den så kallade de minimis-förordningen och ABER-förordningen.

De minimis-förordningen

ABER-förordningen

Fördjupning

Anslagsmedel

Regeringen har i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2024 angett att Livsmedelsverket får använda anslag för nedsättning av vissa avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet vid slakterier och vilthanteringsanläggningar under 2024. Enligt villkoren i regleringsbrevet, får anslagsmedel användas för

  • det nationella kontrollprogrammet för salmonella vid slakterier och vilthanteringsanläggningar
  • att täcka kostnader for godkännande av anläggningar for mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar

De tillgängliga anslagsmedlen fördelas/budgeteras för 2024 på de olika stödformerna enligt tabellen.

Stöd Belopp (miljoner kronor)
Stöd för godkännande ca 0,2
Stöd för nationella salmonella-kontrollprogrammet ca 8,0

 

Senast granskad 2023-09-06