Kunder, leverantörer

Leverantör

Fakturaadress: Livsmedelsverket, FE 845, 838 26 Frösön
Organisationsnummer: 202100-1850

Du som är leverantör till Livsmedelsverket kan skicka din elektroniska faktura i Svefakturaformat.

Operatör fakturaväxel: Opus Capita

Partsid: 2021001850

Teknisk mottagningsadress: URL:editorggw.infodata.se:9443/msh

 

Kund

Du som är kund hos oss kan få din elektroniska faktura i Svefakturaformat.

Frågor om att få elektroniska fakturor ställs till Helena Waldemarsson telefon
018-17 55 80 eller e-post: fornamn.efternamn följt av @slv.se

Betalning till Livsmedelsverket görs på bankgiro 5202-3926.

Betalning från utlandet görs på IBAN: SE37 1200 0000 0128 1010 3798 och BIC/SWIFT: DABASESX

Bank: Danske Bank A/S Sverige filial, 103 92  Stockholm

Senast granskad 2019-03-06