Integrerade måltider

 En pusselbit med ordet integrerad.

Måltiden är en resurs för hela verksamheten. I förskolan och skolan kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen och för att väcka elevernas nyfikenhet kring mat. För sjuka och äldre är måltiden en viktig del av personcentrerade vården och omsorgen. 

Förutom att måltiderna skapar förutsättningar för ett bra näringsintag kan de utgöra en paus med fokus på något trevligt där matgästen har möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet.

Delaktighet ger engagemang och kan leda till att mer mat äts upp. Ett sätt att främja delaktighet är att låta matgästerna ha inflytande över måltiden, både över vilken mat som serveras och över måltidsmiljön. Inom vård och omsorg kan delaktighet även gälla önskemål om var och när måltiden serveras. Många förskolor, äldreboenden och inom omsorgen ger även matgästerna möjlighet att vara med i köket och delta vid matlagningen.

Inom vård och omsorg är det viktigt  måltiderna är integrerade som en naturlig del av vården och ses som en del av den medicinska behandlingen och omvårdnaden. Måltiderna bör, liksom övriga delar av vårdverksamheten, ha sin utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt.

Ladda ner Måltidsmodellen

Måltidsmodellen

Senast granskad 2023-06-27