Pseudoterranova decipiens (säl- eller torskmask)

Pseudoterranova decipiens, säl- eller torskmask, är en fiskparasit som kan finnas i svenska vatten. I Sverige är infektioner på grund av parasiter från fisk mycket sällsynta, enligt de rapporter myndigheterna får in.

Vad är Pseudoterranova decipiens?

Pseudoterranova decipiens är en parasit av typen rundmaskar som kan orsaka magsjuka. Parasiten kallas i vardagligt tal både sälmask eller torskmask. Parasitens larver varierar i färg från ljust gula till mörkt bruna. Masken kan bli upp till sex cm lång och ett par millimeter tjock. Ofta ligger masken krökt i S-form i fiskens muskulatur men den kan också hittas i fiskens bukhåla.

Var finns Pseudoterranova decipiens?

Pseudoterranova decipiens har säl eller tumlare som huvudvärd. Huvudvärden sprider sedan parasitens ägg via sin avföring. Parasitens ägg kläcks i vatten och utvecklas till larver som äts upp av djurplankton som i sin tur äts av olika fiskar.

I svenska vatten förekommer Pseudoterranova decipiens framförallt i torsk och rötsimpa från Skagerack, Kattegatt, Öresund och södra Östersjön, men är vanligast runt Skånes och Blekinges kuster. I resten av Östersjön och i
Bottniska viken är parasiten mycket ovanlig. I södra Östersjön finns ett tydligt samband mellan antalet sälar och avståndet till en sälkoloni och graden av infektion av Pseudoterranova decipiens i fisk. Människor smittas genom att äta rå eller otillräckligt upphettad fisk som innehåller parasiten.

Symtom

Pseudoterranova decipiens orsakar, liksom Anisakis simplex, sjukdomen anisakiasis och det kan räcka med en levande larv för att orsaka infektion. Symptomen är illamående och i vissa fall också kräkningar eller magsmärtor, ofta snabbt övergående.

Särskilda riskgrupper

Det finns inga särskilda riskgrupper.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Frys färsk vildfångad fisk som ska ätas rå, gravas, lättmarineras eller kallrökas i -18 °C i minst tre dygn. Då dör eventuella parasiter som kan finnas i fisken. Större hela fiskar kan behöva frysas ytterligare ett par dygn.
  • Odlad lax behöver däremot inte frysas. Risken för att odlad lax ska vara infekterad med maskparasiter är försumbar.
  • Pseudoterranova decipiens dör om fisken hettas upp till en kärntemperatur på 55-60 °C i en minut.

Särskilda regler om frysning gäller för företag

För fisk som säljs för att ätas rå eller nästan rå finns särskilda krav i lagstiftningen om fisken ska frysas eller inte. Antingen måste fisken frysas eller så måste livsmedelsföretaget kunna visa att den har odlats på ett sätt som gör att den inte innehåller parasiter.

Parasiter

Senast granskad 2024-02-26