Tillsatser, aromer och enzymer

I många livsmedel ingår tillsatser, aromer och enzymer. Dessa används för att förbättra livsmedel, till exempel för att bidra till längre hållbarhet, skapa en särskild smak, lukt eller annan teknisk funktion vid tillverkningen .

För dig som tillverkar, säljer eller importerar livsmedel är det endast tillåtet att använda eller släppa ut produkter på marknaden som innehåller tillsatser, aromer och enzymer som är godkända och uppfyller de krav som finns. Det är du som företag som ansvarar för att följa aktuell lagstiftning.

Vilka tillsatser, aromer och enzymer som är godkända framgår av olika EU-förordningar. För tillsatser finns det regler om i vilka livsmedel en viss tillsats får ingå.

EU-kommissionen arbetar kontinuerligt med att ta fram och uppdatera förteckningar över godkända tillsatser, enzymer och aromer. Innan tillsatser, aromer och enzymer godkänns för att användas i livsmedel bedömer den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, om de är säkra att äta. Hur ett godkännande går till beskrivs i förordning (EG) nr 1331/2008 och sker på samma sätt för tillsatser, aromer och enzymer.

Specifik information om vilka regler som gäller och vad du behöver tänka på när det gäller tillsatser, aromer och enzymer i livsmedel, finns på respektive sida.

Senast granskad 2023-09-11