Beredskap inom dricksvattenförsörjning

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att Sveriges befolkning ska få säkert dricksvatten även i kris eller krig måste många jobba – både enskilt och tillsammans. På de här sidorna finns information och stöd för dig arbetar med eller levererar varor och tjänster till dricksvattenförsörjning.

Tillgång till dricksvatten är avgörande för att människor och andra funktioner i samhället ska fungera. Alla aktörer som, direkt eller indirekt, arbetar med dricksvattenförsörjning behöver ha beredskap för störningar i verksamheten. Det gäller alltså både dig som dricksvattenproducent och dig som levererar varor eller tjänster till aktörer inom dricksvattenförsörjning.

Senast granskad 2024-01-23