Uppdrag om att förbättra barns och ungas livsmedelskonsumtion med särskilt fokus på socioekonomiska skillnader

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att föreslå nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med att påverka barns och ungas livsmedelskonsumtion i en mer hälsosam och hållbar riktning. Särskilt fokus ska vara på grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Regeringsuppdraget är en komplettering till pågående uppdrag om insatser för hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. De två uppdragen kommer att samordnas och arbetet får därigenom ett tydligare fokus på barn och unga och särskilt de med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten ska gemensamt redovisa
uppdraget senast den 31 januari 2025.

Regeringsuppdrag

Senast granskad 2024-04-19