Histamin - överkänslighet

Histamin är en så kallad biogen amin som kan ge matförgiftningssymtom hos alla. Vissa fiskarter kan innehålla höga halter histamin om de har hanterats felaktigt. En del personer kan vara särskilt känsliga för histamin och andra biogena aminer.

Vad är histamin och biogena aminer?

Biogena aminer finns naturligt i kroppen, där de har olika funktioner. Vid en allergisk reaktion släpps den biogena aminen histamin ut från celler i immunförsvaret. Histamin är alltså ett av de ämnen som bidrar till allergiska symtom. Exempel på andra biogena aminer är tyramin, tryptamin och kadaverin.

Finns det biogena aminer i mat?

Biogena aminer kan bildas i mat om det finns hög halt av vissa aminosyror och om maten förvaras på ett sätt som gynnar tillväxten av vissa bakterier, till exempel där det är varmt.

Histaminförgiftning

Histamin i stora mängder ger matförgiftningssymtom. Därför finns det gränsvärden för vilka halter av histamin det får finnas i fiskprodukter från fiskarter som är kända för höga halter av aminosyran histidin. Till exempel tonfisk och makrill.

Om man får i sig mat som innehåller höga halter histamin kan man drabbas av allergiliknande matförgiftningssymtom, som illamående, kräkningar, magont, nässelutslag, rodnad och huvudvärk.

Gränsvärdena finns i Förordning EG nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel.

Extra känslighet

Allergiker och astmatiker kan vara mer känsliga mot histamin i livsmedel än andra personer. En del individer har en begränsad eller blockerad förmåga att bryta ner vissa biogena aminer. Det kan bero på medicinering alternativt en skada på enzymsystemet.

Dessa individer får förgiftningssymtom vid lägre halter av biogena aminer i maten än övriga personer. Det är stora individuella skillnader för hur känslig man är för biogena aminer och vilka doser man reagerar på.

Faktorer som kan öka känsligheten mot biogena aminer i livsmedel är:

  • Födoämnesallergi eller andra allergirelaterade symtom som kroniska nässelutslag, atopiskt eksem samt andnings- och luftrörsproblem

  • Användning av läkemedel som blockerar kroppens eget system för att bryta ner biogena aminer. Dessa läkemedel kallas ibland MAO- eller DAO-hämmare. De kan till exempel vara vissa antibiotika samt läkemedel som används för behandling av stress, depression, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Även smärtstillande, slemlösande eller blodtryckssänkande läkemedel kan hämma MAO och DAO.

  • Magtarmproblem till exempel magsår, IBS (Irritable Bowel Syndrome) och Crohns sjukdom.

  • Högt blodtryck eller vitamin B6-brist.

  • Alkoholkonsumtion i samband med måltid

Mat som personer med extra känslighet kan reagera mot

Vid histaminkänslighet:

  • Tonfisk, makrill, ansjovis, sardeller, sardiner, jästextrakt, ostar, fisksåser, fermenterade korvar till exempel salami, sojasåser, öl, vin samt surkål och andra fermenterade grönsaker.

Vid tyraminkänslighet:

  • Ostar, jästextrakt, vissa fiskar, fisksåser, fermenterade korvar, till exempel salami, vin, öl, surkål och andra fermenterade grönsaker.

Senast granskad 2023-08-15