Övriga områden - blanketter

Livsmedelsverket har tagit fram fyra e-tjänster (under denna rubrik), en för anmälan av ”fri-från”-livsmedel  LIVS 087, en e-tjänst för anmälan om “tillverkning av skyddad beteckning enligt förordning (EG) nr 1151/2012” samt en e-tjänst för rapportering av ny anläggning/ändring av uppgifter om befintlig anläggning kontrollerad enligt förordning (EG) nr 1151/2012. Därför har blanketterna tagits bort från listan.
Ytterligare en e-tjänst för “Begäran om samråd för fastställande av status som nytt livsmedel” har tagits fram.

Bland blanketterna nedan finns en blankett för ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning för övriga områden (ej fisk, kött, mjölk och ägg). För komplett ansökan ska både blankett med basuppgifter Livs 099 och bilaga övriga Livs 094 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket

Senast granskad 2023-11-15