Ta del av allmänna handlingar

De flesta handlingar som kommer in till eller upprättas av Livsmedelsverket är allmänna handlingar. Det kan till exempel vara ett brev eller e-post till Livsmedelsverket, ett beslut som Livsmedelsverket fattat eller en rapport

Allmänna handlingar

Alla har rätt att vända sig till en myndighet för att få ta del av allmänna handlingar. Om du begär ut en handling behöver du inte säga ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Om du önskar ta del av en allmän handling kan du vända dig till Livsmedelsverket för att få en kopia av handlingen. Ljudupptagningar i filmer som är gjorda av Livsmedelsverket kategoriseras som allmän handling och diarieförs tillsammans med filmen om de tillför ärendet något utöver det som filmen visar.

Hemliga uppgifter lämnas inte ut

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är hemliga och får därför inte lämnas ut. Det kallas att uppgifterna omfattas av sekretess. Uppgifter kan skyddas av sekretess om de exempelvis handlar om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller en myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.

Kostnad för att få ut en allmän handling

Eftersom det medför kostnader att kopiera allmänna handlingar har Livsmedelsverket rätt att ta ut en avgift av dig som begär kopior. Avgiften täcker bland annat kostnader för papper, bläck och slitage på skrivare.

Avgiften beräknas på följande sätt:

  • Upp till nio sidor är avgiftsfritt.
  • Tio sidor kostar 50 kronor.
  • Elva sidor eller mer kostar 50 kronor + två kronor per sida från och med sida elva.

Om handlingarna ska skickas per post tillkommer även portokostnader. Alla beställningar som görs av en person under en dag räknas som en beställning. Kostnadsmässigt spelar det alltså ingen roll om du gör hela din beställning på en gång eller om du gör flera mindre beställningar under dagen.

Avgifter för utlämnande av allmän handling regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Elektroniskt eller på papper?

Myndigheter är inte skyldiga att lämna ut handlingar elektroniskt. Livsmedelsverket försöker dock i möjligaste mån tillgodose önskemål om att allmänna handlingar ska skickas elektroniskt.

En avgift för elektroniska handlingar tas ut på samma sätt som för kopia av allmän handling på papper. En avgift tas alltså ut för en beställning som omfattar mer än nio sidor.

Läsa handlingar på plats

Du är alltid välkommen att komma till Livsmedelsverket och läsa handlingar på plats under våra ordinarie öppettider. Läsning på plats är gratis. Om du hör av dig i förväg och meddelar vilka handlingar du vill ta del av, gör vi vårt bästa för att de ska finnas på plats när du kommer. Då slipper du vänta på att vi letar fram handlingarna och prövar om det föreligger någon sekretess.

Bestämmelser som gäller för allmänna handlingar, sekretess och avgifter hittar du bland annat i länkarna nedan. 

Senast granskad 2024-04-03