Avdelningen för laborativ undersökning och analys

Avdelningen för laborativ undersökning och analys erbjuder vetenskapligt stöd och laboratorieanalyser. Dessa används som underlag för värdering och hantering inom myndigheten, nationellt och internationellt.

Avdelningen ansvarar för metodutveckling, analyser och kvalitetssäkrade underlag om mikroorganismer, redlighet och kemiska ämnen, samt är nationellt referenslaboratorium (NRL) inom sina ansvarsområden och europeiskt referenslaboratorium (EURL) för livsmedelsburna virus.

Avdelningen ansvarar också för Nationellt beredskapslaboratorium för mikrobiologiska dricksvattenanalyser (NBV) samt stödjer laboratorier nationellt och internationellt, genom att organisera kompetensprövningar och tillhandahålla referensmaterial för mikrobiologiska livsmedels- och dricksvattenanalyser.

E-post till samtliga chefer: fornamn.efternamn@slv.se

Avdelningen för laborativ undersökning och analys

 • Kristina Granelli, Avdelningen för laborativ undersökning och analys

  Kristina Granelli
  Avdelningschef

  Telefon: 018-17 14 17

Enheten för läkemedel och näringsämnen

 • Petter Englund
  Enhetschef

Enheten för mikrobiologi

 • Maria Sitell
  Enhetschef

Enheten för molekylärbiologi

 • Martin Sandberg
  Enhetschef

Enheten för bekämpningsmedel och organiska miljöföroreningar

 • Marie Aune
  Enhetschef

Enheten för naturliga gifter och metaller

 • Joakim Engman
  Enhetschef

Senast granskad 2024-06-03