Föreskrifter i nummerordning 1995

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 1995.

SLVFS

Status

Ämne

SLVFS 1995:1 Ändrar SLVFS 1993:18
Upphävd genom LIVSFS 2003:2
Material i kontakt med livsmedel
SLVFS 1995:2 Upphäver SLVFS 1991:25
Inte gällande
Allmäna råd om konsumtion av fisk
SLVFS 1995:3 Upphävd genom LIVSFS 2003:4 Genmodifierade Organismer, GMO
SLVFS 1995:4 Ändrar SLVFS 1994:59
Upphävd genom SLVFS 1999:21
Import, animaliska livsmedel
SLVFS 1995:5 Ändrar SLVFS 1993:33
Upphävd genom 1996:12
Tillsatser
SLVFS 1995:6 Ändrar SLVFS 1994:59
Upphävd genom SLVFS 1999:21
Import, animaliska livsmedel
SLVFS 1995:7 Ändrar SLVFS 1994:11
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Allmänna råd om slakt av fjäderfä
SLVFS 1995:8 Ändrar SLVFS 1994:59
Upphävd genom SLVFS 1999:21
Import, animaliska livsmedel
SLVFS 1995:9 Ändrar SLVFS 1992:8
Upphävd genom SLVFS 1999:34
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 1995:10 Ändrar SLVFS 1994:13
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Hantering av mjölk och mjölkbaserade produkter
SLVFS 1995:11 Ändrar SLVFS 1993:36
Upphävd genom LIVSFS 2012:3
Främmande ämnen
SLVFS 1995:12 Ändrar SLVFS 1993:32
Inte gällande
Bekämpningsmedel
SLVFS 1995:13 Ändrar SLVFS 1993:33
Upphävd genom 1996:12
Tillsatser
SLVFS 1995:14 Upphävd genom LIVSFS 2002:47  Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
SLVFS 1995:15 Ändrar SLVFS 1993:19
Upphävd genom LIVSFS 2004:27
Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
SLVFS 1995:16 Ändrar SLVFS 1994:12
Inte gällande
Slakt och annan hantering av färskt kött av ren
SLVFS 1995:17 Ändrar SLVFS 1980:4
Gällande
Internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)
SLVFS 1995:18 Ändrar SLVFS 1980:5 
omtryck av bilaga 1-3
Gällande
Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)
SLVFS 1995:19 Ändrar SLVFS 1980:6
Gällande
Tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP)
SLVFS 1995:20 Upphävd genom SLVFS 1998:39 Införsel, animaliska livsmedel
SLVFS 1995:21 Ändrar SLVFS 1990:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Offentlig kontroll
SLVFS 1995:22   Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 
SLVFS 1995:23 Ändrar SLVFS 1994:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Föreskrifter och allmänna råd om köttprodukter
SLVFS 1995:24 Ändrar SLVFS 1991:6
Upphävd genom LIVSFS 2002:47
Föreskrifter och allmänna råd om matpotatis
SLVFS 1995:25 Ändrar SLVFS 1992:8
Upphävd genom SLVFS 1999:34
Läkemedelsrester, karenstider
SLVFS 1995:26 Ändrar SLVFS 1990:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Offentlig kontroll
SLVFS 1995:27 Ändrar SLVFS 1994:16
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Föreskrifter och allmänna råd om laboratorier som anlitas vid tillsyn
SLVFS 1995:28 Ändrar SLVFS 1991:11
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Föreskrifter och allmänna råd för verksamheter med slakt, styckning, charkuterivarutillverkning m.m. vid exportkontrollerade anläggningar
SLVFS 1995:29 Ändrar SLVFS 1994:11
Upphävd genom LIVSFS 2005:24
Föreskrifter och allmänna råd om slakt av fjäderfä
SLVFS 1995:30 Ändrar SLVFS 1994:1
Upphävd genom SLVFS 1996:31
Föreskrifter och allmänna råd om slakt av tamboskap och hägnat vilt
SLVFS 1995:31  Inte gällande Tillsatser
  Rättelseblad SLVFS 1995:31, bilaga 1
Inte gällande
Tillsatser
SLVFS 1995:32 Upphäver SLVFS 1991:5
Inte gällande
Avgifter, avgiftsbelagda uppdragsverksamheter
SLVFS 1995:33 Ändrar SLVFS 1993:33
Upphävd genom SLVFS 1996:12
Tillsatser

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2020-10-12