Enzymer - att tänka på för företag

Enzymer är ämnen som består av proteiner och kan användas i livsmedel av olika skäl, till exempel vid tillverkning av ost där enzymer som finns i löpe tillsätts i mjölk för att bilda ostmassan.

Senast granskad 2023-08-16