Kategori Ost

Lista över tillverkare av skyddade beteckningar i Sverige - Kategori ost

Godk.nr Namn Adress Ort Namn på registrerad skyddad beteckning
1010 Arla Foods Östersund Nedre Vattugatan 5 831 45 Östersund Hushållsost
1070 Gäsene Mejeriförening Alingsåsvägen 32 524 41 Ljung Hushållsost
1071 Falköpings mejeri Odengatan 6 521 43 Falköping Svecia
1077 Kristianstads Mejeri AB c/o Skånemjerier
Box 103
291 22 Kristianstad Svecia
Hushållsost
1099 Arla Foods Kalmar mejeri Daléngatan 8 392 38 Kalmar Svecia
3254 Löfsta Gårdsmejeri Löfsta Säteri 5 186 95 Vallentuna Svecia
3264 Almnäs Bruk AB Almnäs 544 94 Hjo Wrångebäcksost
6201 Ängsholmens gårdsmejeri Ängsholmen Floberga 915 740 47 Harbo Mozzarella
  Öja Gårdsprodukter AB Öja Gård 640 40 Stora Sundby Mozzarella

Tillverkare av skyddade beteckningar

Senast granskad 2022-03-23