Ordförandeskapet i EU och Livsmedelsverket

Två flaggstänger med en svenska flagga och en EU flagga, blå himmel med vita moln i bakgrunden

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader planerar och leder arbetet i ministerrådet. Livsmedelsverkets stöttar regeringen med expertkunskap i olika frågor och flera medarbetare är ordförande vid olika möten.

Ordförandeskapet i EU innebär att många myndigheter stöttar regeringen i olika frågor. Så också Livsmedelsverket. Flera förhandlingar inom livsmedelsområdet tas upp i EU:s ministerråd under Sveriges ordförandeskap. Dessutom ska Sverige samordna medlemsländernas och EU-kommissionens synpunkter inför internationella förhandlingar.

Arbete inom ministerrådet

Under ordförandeskapet förväntas ett antal förhandlingar tas upp i EU:s ministerråd. Det arbetet leds av Sverige och för Livsmedelsverkets del är den preliminära planen arbete med följande sakområden:

  • livsmedelsinformation inom ramen för Farm to fork
  • skyddade beteckningar
  • GMO-lagstiftningen
  • handelsnormer.
  • rådssamordning inför möten i International Organisation of Vine and Wine - en mellanstatlig organisation som hanterar frågor som rör vinproduktion.

Internationella förhandlingar inom Codex

Codex Alimentarius är ett FN-program för standarder inom livsmedelsområdet.  Sverige ska under EU-ordförandeskapet samordna medlemsländernas och EU-kommissionens synpunkter inför Codex-förhandlingarna i de åtta kommittéer som har möten under perioden.

Kommittéernas arbete handlar om läkemedelsrester, bekämpningsmedelsrester, främmande ämnen i livsmedel, nutrition, märkning, import- och exportkontroll, livsmedelstillsatser samt analysmetoder och provtagning.

Livsmedelsverkets arbete i EU

Senast granskad 2022-12-28