NRL Bekämpningsmedel

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium (NRL) för bekämpningsmedel i fyra olika grupperingar.

De fyra grupper Livsmedelsverket är NRL för bekämpningsmedel är:

  • Spannmål och foder (Cereals and feedingstuffs)
  • Livsmedel med animaliskt ursprung och med högt fettinnehåll (Food of animal origin and commodities with high fat content)
  • Frukt och grönsaker, inklusive livsmedel med högt vatten och högt syra innehåll (Fruits and vegetables, including commodities with high water and high acid content)
  • Analysmetoder för enskilda bekämpningsmedel i livsmedel (Single residue methods)

Följande laboratorier är utsedda som Europeiska Unionens Referenslaboratorier (EURL) inom bekämpningsmedel:

  • EURL-FV, Fruits and vegetables, including commodities with high water and high acid content University of Almería, Almería/ Generalitat Valenciana, Valencia/ Spanien
  • EURL-CF, Cereals and feedingstuffs, DTU National Food Institute, Soeborg, Danmark
  • EURL-AO, Food of animal origin and commodities with high fat content, CVUA Freiburg, Tyskland
  • EURL-SRM, Single residue methods, CVUA Stuttgart, Fellbach, Tyskland

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-05-13